Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlog
Prevod venčanog lista Ceremonija venčanja je čin stupanja u brak, a dokaz za to je venčani list koji izdaje nadležni matičar. Izvod iz matične knjige venčanih dobićete odmah prilikom stupanja u brak, odnosno onda kada podnesete zahtev za njegovo izdavanje. Venčani list može Vam biti potreban iz različitih razloga, radi ostvarenja određenih prava ili ispunjenja obaveza. Rok važenja venčanog lista sa hologramom je neograničen, odnosno prestaje da važi samo ukoliko…
Prevodi knjiga i književnih dela Ukoliko ste ljubitelj književnosti i Vaš idealan predah predstavlja čitanje neke dobre knjige, poezije ili proze, verovatno ne razmišljate o tome šta je sve to delo prošlo i u čijim rukama bilo da bi stiglo do Vas u savršenom obliku. Oni koji imaju privilegiju da čitaju književne tekstove u izvornom obliku, napisane na matičnom jeziku autora, znaju da su kvalitetni prevodi knjiga i književnih dela…
Prevođenje sajtova i internet stranica Prevodi internet stranica i sajtova čine jedan deo stručnih prevoda. Ovi prevodi su posebno važni, jer su sadržaji na internetu namenjeni širokoj populaciji, pa moraju biti urađeni sa posebnom pažnjom. Internet je sve prisutniji i svakim danom ga koristi sve više ljudi, zbog čega predstavlja jedan od najuticajnijih medija. Stoga, novac koji se potroši na prevođenje sajta ili internet stranice ne treba smatrati troškom, već…
Naučni prevodi Pod pojmom nauke podrazumevaju se mnoge prirodne i društvene naučne discipline poput fizike, hemije, biologije, filozofije, matematike, ekonomije, književnosti itd. Prirodne nauke se bave istraživanjem prirodnih pojava, dok se društvene nauke bave izučavanjem pojedinca ili društva, društvenih odnosa i slično. Da bi se određeni rad smatrao naučnim, on treba da se oslanja na sopstvena, jedinstvena i autentična istraživanja određene pojave. Naučni radovi mogu se podeliti na originalne naučne…
Tehnički prevodi Prevodi iz oblasti tehnike mogu biti u vezi sa različitim delatnostima, kao što su menadžment, građevinarstvo,  IT i druge tehnologije, elektrotehnika i mehanika, mašinstvo, automobilska i avio-industrija, telekomunikacije, ekonomija, poljoprivredni sektor i slično. To su obično prevodi uputstava za upotrebu mašina i električnih uređaja, tehnička dokumentacija za komercijalnu i industrijsku upotrebu, patenti, tehnički priručnici, dokumentacija za građevinske projekte, nacrti, servisna uputstva, električne šeme, specifikacije, potvrde o tehničkom pregledu,…
Prevodi medicinske dokumentacije Pod pojmom medicinske dokumentacije podrazumevaju se lekarski nalazi, otpusne liste, izveštaji lekara specijalista, uputstva za pacijente, istorije bolesti, karakteristike lekova i uputstva za njihovu upotrebu, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za medicinske uređaje, klinička ispitivanja, laboratorijski nalazi, dokumenti za registraciju lekova i sva druga dokumenta iz oblasti medicine i farmacije. Zbog prirode posla, ovakvu vrstu dokumenata karakteriše izrazito stručna terminologija, teško čitljiv rukopis, lekarski žargoni i skraćenice, te…
Prevodi iz pravne oblasti Prevodi iz pravne oblasti odnose se na specifičnu delatnost prevodilačke agencije, odnosno stručno pismeno ili usmeno prevođenje pravnih i sudskih dokumenata. Najčešće su to dokumenti poput statuta i osnivačkih akata, ugovora, zakona, prevođenje različitih tužbi i presuda, zapisnika, dokaznih materijala, rešenja i odluka, prevodi pravilnika, faktura, finansijskih i revizorskih izveštaja, dokumenata u vezi sa tenderima, međunarodnih dozvola, ovlašćenja, saglasnosti i punomoćja, izvoda iz sudskih registara preduzeća,…
Prevođenje ličnih dokumenata Lična dokumenta podrazumevaju prvenstveno ličnu kartu, kao i svaki drugi dokument kojim možete dokazati sopstveni identitet. Osim imena i prezimena, na njima se obično nalaze fotografija i drugi bitni podaci o određenoj osobi, poput datuma rođenja, prebivališta, državljanstva... U lična dokumenta, pored lične karte, spadaju: pasoš, vozačka i saobraćajna dozvola, radna dozvola, biografija, potvrda o državljanstvu, izvodi iz matičnih knjiga, uverenje o prebivalištu, svedočanstva i diplome, zahtevi…
Neobična Norveška Onaj ko se iole interesovao za ovu zemlju zna da je Norveška zemlja predivne prirode i prirodnih fenomena, ali zbog blizine Severnog pola – sneg i hladnoća su stalno prisutne pojave, pa je ovde skijanje moguće i u letnjim mesecima. Posebna atrakcija su fjordovi, pa Norvešku zovu i  ,,zemlja 1.000 fjordova”, a oni se nalaze pod UNESCO-vom zaštitom. Poznata je i kao ,,zemlja ponoćnog sunca”, upravo zbog prirodnog…
Neobična Danska Određena istraživanja kažu da su Danci kao narod najsrećniji, uprkos tome što je zima preovlađujuće godišnje doba i mrak pada oko 16 h gotovo tokom cele godine. Danska ima najveći stepen zaposlenih u Evropi. Ovo je najmanja zemlja u Skandinaviji, a pripada joj najveće ostrvo na svetu – Grenland. Osim ovoga, Kraljevini Danskoj pripada još oko 400 ostrva, od kojih je naseljeno samo 72. Ostrva su mostovima povezana…
Neobična Švedska Zvanično ime četvrte prema veličini države u Evropi je Konungariket Sverige, što se prevodi sa švedskog jezika na srpski kao Kraljevina Švedska. Preko 15% teritorije je prekriveno vodom -  oko 30 glavnih reka i približno 90.000 jezera, od kojih je poznato jezero Venern, treće u Evropi prema veličini. Većina ljudi živi u gradovima. Stokholm je glavni grad, u kojem živi više od 20% ljudi od ukupno 9 miliona…
Neobične arapske zemlje Arapske države su one u kojima se govori arapskim kao maternjim jezikom, a takvih je 22 na svetu. One su i članice Arapske lige, koju čine sledeće države: Alžir, Bahrein, Komori, Džibuti, Egipat, Irak, Jordan, Kuvajt, Liban, Libija, Mauritanija, Maroko, Oman, Palestina, Katar i Saudijska Arabija. Osim ovih zemalja, takođe i Ujedinjeni Arapski Emirati spadaju u arapske zemlje, a ovu državu čini 7 emirata: Abu Dabi, Adžman,…
Neobična Slovenija Ova zemlja je čuvena po banjskom i spa turizmu, jer je bogata termalnim izvorima, kojih ima preko 80. Ima i 15 prirodnih termalnih izvora vruće vode, mineralnu vodu za piće, slanu vodu i blato, planinski vazduh…  Jedna je od najšumovitijih država Evrope, a vremenom se šumski predeli čak i uvećavaju, usled brige o očuvanju prirodnih resursa i lepota. Slovenija je poznata kao zemlja reka i jezera, među kojima…
Prevodi poslovne dokumentacije Poslovna dokumentacija spada u red onih tekstova za koje je potrebna overa sudskih tumača za određeni jezik na kojem je taj dokument napisan ili na koji je potrebno izvršiti prevođenje. To je iz razloga što su određeni poslovni dokumenti zvanični, pa moraju biti i formalno verifikovani. Sudski tumač je osoba koja garantuje svojim pečatom i potpisom da su prevodi istovetni sa originalnim dokumentima. Da bi se uopšte…
Strana 1 od 9

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).