Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlog
Zanimljivo o bugarskom jeziku Da li ste znali da je u Bugarskoj sve do 1989. godine bilo obavezno učenje ruskog jezika? Međutim, danas mnogi odbijaju da ga govore pa je engleski jezik drugi po upotrebi u ovoj državi. Engleski je posebno privlačan mlađim generacijama, a od ulaska u Evropsku uniju – bugarski studenti praktikuju usavršavanje na univerzitetima širom Evrope. Bugarsko pismo je ćirilično, sadrži 30 slova, i ona je trenutno…
Zanimljivo o makedonskom jeziku Republika Makedonija je jedna od najmanjih država u Evropi. Jedan od prvih dokumenata koji je ukazivao na postojanje makedonskog jezika i koji je overio javni notar jeste onaj iz 1923. godine između stanovnika makedonskog sela Platani i Grčke, gde se spominje da ti seljani ne govore drugim jezikom do makedonskim i da je prevodilac za makedonski jezik morao biti njihov predstavnik. Međutim, književnost i književni makedonski…
Zanimljivo o mađarskom jeziku Jedna od najstarijih evropskih država formirana još 896. godine jeste Mađarska. Iako u Evropi dominiraju indoevropski jezici - slovenske, germanske i romanske porodice, mađarski je jedan od pet jezika koji imaju drugo poreklo, a pripada uralskoj grupi. Mađarska abeceda sastoji se od 44 slova. Najsličniji mađarskom su mansijski i hantski jezik, koji su istog porekla, mada se u mađarskom mogu čuti i reči slovenskog, turskog i…
Zanimljivo o rumunskom jeziku Rumunski jezik je jedini romanski jezik sa istočne strane Evrope i vodi poreklo od vulgarnog latinskog. Budući da je Rumunija bila okružena slovenskim zemljama - rumunski sadrži oko 10 odsto izraza koji potiču iz slovenskih jezika, dok je oko 70 odsto reči u rumunskom jeziku poreklom iz drugih romanskih jezika. Interesantno je i to da u skoro svakoj rečenici postoji bar jedna latinska reč, jer je…
Zanimljivo o poljskom jeziku Naziv Poljska potiče od praslovenskog plemena Poljani, koje je živelo u ravnicama, tj. na poljanama, pa je otuda i zemlja dobila ime. Država Poljska je po veličini na devetom mestu u Evropi, a ima oko 40 miliona stanovnika. Ova zemlja ima najrazvijeniju ekonomiju od svih nekadašnjih socijalističkih zemalja i spada u jednu od privreda koje su se najbrže razvile posle pristupanja Evropskoj uniji. Prihodi u Poljskoj…
Zanimljivo o portugalskom jeziku Najstariji zapisi na portugalskom jeziku pronađeni su na pravnim dokumentima iz IX veka. Portugalski jezik u upotrebi je na svim kontinentima i ima preko 230 miliona govornika. Iako se ovaj jezik razvio u Portugaliji, Brazil je zemlja sa najviše portugalskih govornika. U gradu Sao Paulo u Brazilu nalazi se i Muzej portugalskog jezika. U Brazilu je portugalski jezik službeni, a odatle potiče i najrasprostranjenija varijanta ovog…
Zanimljivo o hrvatskom jeziku Sve do 1990. godine hrvatski jezik nije postojao kao samostalan. Tek nakon raspada Savezne Federativne Republike Jugoslavije i otcepljenja Hrvatske, ovaj jezik je počeo samostalno da se razvija i da dobja zaseban tretman kao jezik naroda Republike Hrvatske. Najstariji tekstovi pisani u Hrvatskoj napisani su glagoljicom, prvim pismom svih Slovena. U XII veku razvija se posebno ćirilično pismo – bosančica, a tek u XIV veku počinje…
Zanimljivo o slovenačkom jeziku Slovenački jezik je zvaničan jezik Republike Slovenije. Iako ima dosta zajedničkog sa svim slovenskim jezicima, najsličniji je hrvatskom jeziku, pa otuda i toliki broj hrvatskih pozajmljenica u slovenačkom. Skoro svi stanovnici Slovenije govore slovenačkim jezikom, a od manjinskih jezika najprisutniji su srpski i hrvatski jezik. Ono što slovenački odvaja od drugih jezika jeste postojanje dvojine ili duala, pored klasične jednine i množine imenica. Takav oblik reči…
Zanimljivo o slovačkom jeziku Na teritoriji današnje Slovačke sve do dolaska Rimljana živeli su Kelti. U nekadašnjoj Čehoslovačkoj Česi i Slovaci imali su zajednički jezik. Međutim, nakon raspada ove države, češki i slovački razvijaju se kao zasebni jezici. Slovački je službeni jezik i u Vojvodini, Ukrajini, Hrvatskoj i Mađarskoj, jer Slovaci čine značajan deo stanovništva u ovim zemljama. Van Slovačke živi preko 2 miliona Slovaka, dok Slovačka ima tek oko…
Zanimljivo o češkom jeziku Dalimilova hronika s početka XIV veka prvi je dokument za koji se zna da je napisan na češkom jeziku, koji se kasnije razvijao i menjao kao i svaki živi jezik. Češki je među najstarijim književnim jezicima u Evropi, a češka gramatika jedna je od najkomplikovanijih, pa je i učenje ovog jezika dosta teško za sve kojima on nije maternji. Ipak, Češka ima skoro 100% pismenog stanovništva.…
Zanimljivo o kineskom jeziku Kineski jezik ima preko 50.000 simbola, ali oni ne predstavljaju ni glasove ni slogove, već svaki karatker ima svoje značenje, ili dobija značenje u kombinaciji sa drugim simbolom. Za čitanje i pričanje neophodno je poznavati bar 2.000 kineskih karaktera, međutim, za stručnu literaturu i studiranje potrebno je naučiti i preko 6.000 simbola. Sličnost kineskog jezika sa drugim jezicima jednim delom ogleda se u tome što pojedini…
Zanimljivo o turskom jeziku Kao što je španski jezik svoju ekspanziju kod nas doživeo uz pomoć španskih serija, tako sada turske serije podstiču želju za učenjem turskog jezika. Turska je i popularna turistička destinacija, a Istanbul slovi za jedan od bogatijih kulturno-istorijskih i ekonomski najbrže razvijenih gradova. U istoriji poznatiji kao Konstantinopolj i Carigrad, danas nosi naziv Istanbul i predstavlja najveći turski grad, a u svetu je na petom mestu…
Zanimljivo o japanskom jeziku Japan ima skoro 100% stanovnika japanskog porekla, dok veoma mali procenat manjina čine Koreanci i drugi narodi. Nihon znači Japan, dok je nihongo u bukvalnom prevodu „jezik Japana“. Japanski jezik u savremenom obliku nastao je posle 1867. godine, kada je Japan izašao iz izolacije, a još više se otvorio ka Zapadu posle II svetskog rata. Preko 50% reči u japanskom jeziku potiče iz kineskog, mada obiluje…
Zanimljivo o španskom jeziku Španski jezik je najbrži jezik na svetu kada se meri broj izgovorenih slogova u sekundi. Za čoveka koji voli španski jezik i kulturu reći ćemo da je hispanofil. Inače, postoje dve varijante ovog jezika: evropski (castellano) i latinoamerički (español) španski jezik. Iako je Španija zemlja porekla španskog jezika, i u njoj bi trebalo da ima najviše govornika, Meksiko je na 1. mestu liste hispanofonskih država, a…
Strana 1 od 6

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).