Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlog
Slovački jezik - istorija i poreklo slovačkog jezika Slovački jezik je deo indoevropske porodice zapadnoslovenskih jezika. Osim u Republici Slovačkoj, službeni je jezik i u delovima Srbije, odnosno pojedinim gradovima Vojvodine. Nastao je iz praslovenskog jezika, koji se svojevremeno podelio na različite podgrupe slovenskih jezika na osnovu dijalekata. Slovački jezik je poznat još od X veka, ali je zvanično priznati i utemeljen na osnovu srednjoslovačkog dijalekta tek u XIX veku,…
ABC prevodi - istorija i poreklo češkog jezika Češki jezik sa poljskim i slovačkim pripada zapadnoslovenskoj grupi indoevropskih jezika, a s’tim u vezi - najsličniji češkom je slovački jezik. Češki se smatra jednim od najstarijih evropskih književnih jezika, čija se istorija razvoja deli na 4 perioda. Pračeško razdoblje traje od kraja X do sredine XII veka. Do XV veka je trajalo staročeško razdoblje, pa je usledio period srednjočeškog jezika do…
ABC prevodi - istorija i poreklo albanskog jezika   Albanski jezik pripada nezavisnoj izdvojenoj grupi indoevropskih jezika - on sam čini satemsku podgrupu jezika i smatra se jednim od njstarijih evropskih jezika. Kao takav, ni sa jednim balkanskim jezikom nema sličnosti, ali je tokom svoje istorije razvoja usvajao različite reči iz latinskog, turskog, italijanskog, starogrčkog i drugih slovenskih jezika. Dalju vezu albanski jezik ima i sa baltičkim jezicima, a budući…
ABC prevodi - istorija i poreklo poljskog jezika Poljski jezik pripada zapadnoslovenskoj grupi indoevropskih jezika, koji je nastao od praindoevropskog jezika. Poljski jezik u sadašnjem obliku je nastao od velikopoljskog I malopoljskog dijalekta, ali su i drugi strani jezici, poput nemačkog, latinskog, francuskog, ruskog, engleskog i drugih imali uticaj na njegov razvoj. Osim književnog jezika, u Poljskoj su u upotrebi i narodni dijalekti, gradski govori i žargonski jezici različitih grupa.…
ABC prevodi - istorija i poreklo hrvatskog jezika Hrvatski jezik spada u grupu indoevropskih južnoslovenskih jezika, koji se kao standardni jezik izdvojio 1991.godine iz srpskohrvatskog jezika. Hrvatska je 2013.godine pristupila Evropskojh Uniji, te hrvatski jezik predstavlja njen 24. službeni jezik. Hrvatski jezik je nastao na temelju staroslovenskog jezika. Prvo pismo je bila glagoljica, pa ćirilica, zatim poseban oblik ćirilice - bosančica, a tek u XIV veku je uvedena latinica. Tada…
ABC prevodi - istorija i poreklo makedonskog jezika Makedonski jezik spada u najmlađu grupu slovenskih jezika. Kao službeni jezik, proglašen je 1944.godine nakon prvog zasedanja Skupštine Narodnog oslobođenja Makedonije, mada je Republika Makedonija proglasila nezavisnost tek 1991.godine. Standardni makedonski jezik je oformljen na osnovu centralne varijante zapadnih dijalekata, a spada u indo-evropsku grupu južnoslovenskih, takođe i balkanskih jezika. Po svojoj strukturi najsličniji je srpskom i bugarskom jeziku; zvanično pismo je…
ABC prevodi - istorija i poreklo slovenačkog jezika   Slovenački jezik spada u grupu indoevropskih  slovenskih jezika, koji se dalje deli na istočnoslovensku, zapadnoslovensku i južnoslovensku grupu, kojoj pridapa i slovenački jezik. 863. je godina početka širenja hrišćanstva i slovenske pismenosti, uz pomoć misije braće Ćirila i Metodija, koji su biblijske knjige napisali glagoljicom I preveli sa grčkog na slovenski jezik. Taj staroslovenski jezik smatra se najstarijim od svih slovenskih…
ABC prevodi - istorija i poreklo španskog jezika Španski jezik je indoevrposki romanski, a pripada podgrupi iberoromanskih jezika. Neki ovaj jezik nazivaju kastiljanski po regiji Kastilji odakle je ovaj jezik nastao, a kasnije se proširio pod uticajem Kraljevine Kastilje. Španski kakav danas poznajemo se oblikovao pod uticajima Gota, Rimljana i Arapa. S’ kraja VI veka pre nove ere, prastanovnici Iberi su počeli da se mešaju sa Keltima. Formirali su jedan…
ABC prevodi - istorija i poreklo francuskog jezika Francuski jezik je deo indoevropske porodice romanskih jezika, kojim se služi ogroman broj ljudi u svetu, u preko 57 zemalja, a čak u 28 država je priznat kao službeni jezik. Takođe, francuski je zvaničan jezik u mnogim svetskim organizacijama i institucijama. Bio je jezik diplomatije u XVII veku, a danas ga smatraju prvenstveno jezikom mode, umetnosti i ljubavi. Veoma je sličan italijanskom,…
ABC prevodi - istorija i poreklo italijanskog jezika   Italijanski jezik je indoevropski italo-zapadni romanski jezik, kojim danas govori preko 60 miliona ljudi, većinom iz Italije i okolnih zemalja. Standardni jezik je formiran na osnovu toskanskog dijalekta, koji se izdvojio kao dominantan u XIV veku zbog najčešće trgovine u ovoj centralnoj italijanskoj oblasti. Italijanski je nastao od latinskog jezika, a bio je najpoznatiji kao jezik umetnosti i kulture, te su…
ABC prevodi - istorija i poreklo mađarskog jezika Mađarski jezik pripada grupi uralskih ugro-finskih jezika, a podgrupi ugarskih jezika, koji je potekao iz Istočne Evrope, a govori ga preko 14 miliona stanovnika. Istorija mađarskog jezika se posmatra kroz ugro-mađarski i pramađarski period. Deset udruženih mađarskih i hazarskih plemena doselila su se u Panonsku ravnicu u IX veku, a 1000.godine Mađari su oformili državu i preuzeli hrišćanstvo. Mađarska je kroz istoriju…
ABC prevodi - istorija i poreklo nemačkog jezika   Nemački jezik pripara indo-evropskoj zapadno-germanskoj grupi, kojim govori oko 200 miliona ljudi širom sveta. Nemački jezik je u XIX i XX veku prevazilazio granice svoje izvorne zemlje, te se upotrebljavao u mnogim sferama i imao govornike širom Evrope, Amerike i Azije. Znanje nemačkog jezika u to vreme nije označavalo nacionalnost, već urbanost i poslovnu komunikaciju. Potisnuo je čak i latinski jezik…
ABC prevodi - istorija i poreklo bugarskog jezika   Bugarski jezik, kao jedan od jezika Južnih Slovena, najsličniji je makedonskom jeziku, koji se u Bugarskoj čak smatra samo jednim od varijeteta bugarskog jezika. Bugarska, kao jedna od najstarijih evropskih država koju su naselili Tračani još 3500 godina pre nove ere, ima bogatu istoriju, a samim tim i istoriju jezika koji je pretrpeo tri glavna preobražaja. Bugarski jezik je podeljen na…
ABC prevodi - istorija i poreklo engleskog jezika   Engleski jezik je zapadnogermanskog porekla - potiče od jezika germanskih doseljenika  (Frizijaca, Angla, Sasa i Jutija). Uz globalnu upotrebu predstavlja 4.najrasporostranjeniji jezik, a sa preko pola miliona reči - engleski rečnik predstavlja najveći rečnik na svetu. Međutim, nije uvek bio ovakav kakvim ga danas poznajemo. Angli nazvani po pradomovini Engle su govorili jezikom Englisc, od čega je nastala današnja reč English.…
Strana 7 od 8

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).