Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlog
ABC prevodi - prevodilac i sudski tumač za hrvatski jezik Hrvatski jezik kao službeni jezik upotrebljava se, osim u Hrvatskoj, još i u Bosni i Hercegodini, Crnoj Gori, Srbiji (Vojvodina), Austriji (Gradišće), delovima Rumunije i Italije. Ulaskom Republike Hrvatske u Evrposku Uniju, hrvatski jezik postaje i jedan od službenih jezika ove institucije. Hrvatskim jezikom govori oko 6 miliona stanovnika, uglavnom naseljenih na području Balkana, ali je jedan deo govornika ovog…
ABC prevodi - prevodilac i sudski tumač za češki jezik Češki jezik spada u grupu indoevropskih slovenskih jezika, konkretnije u grupu zapadno-slovenskih jezika, kojoj pripadaju još i poljski i slovački, te su pomenuti jezici veoma slični. Najsrodniji češkom je slovački jezik, te je narodima ovih govornih područja s’toga lakše da se razumeju u međusobnoj komunikaciji. Češki jezik je službeni jezik u Republici Češkoj, gde ga govori oko 95% stanovnika, a…
ABC prevodi - prevodilac i sudski tumač za slovački jezik   Slovačkim jezikom se kao zvaničnim govori u dve države i to u Republici Slovačkoj i u Srbiji, odnosno u AP Vojvodini, gde je slovački jezik dobio status službenog jezika manjina usled naseljenosti velikog broja Slovaka u ovoj pokrajini. Govori se još i u Českoj, Mađarskoj, Rumuniji i Ukrajini, i ima oko 7 miliona govornika širom Evrope. Takođe, jedan je…
ABC prevodi - prevodilac i sudski tumač za francuski jezik Francuski jezik je u grupi romanskih jezika. Francuski je zvaničan jezik u preko 30 zemalja, a najčešće se govori u Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Kanadi i Švajcarskoj. Jedan je od zvaničnih jezika Evropske Unije, Ujedinjenih nacija kao i mnogih drugih svetskih organizacija. U Evropi zauzima 3.mesto prema upotrebi, a 2.mesto prema učenju svetskih jezika. Francuskim jezikom se kao maternjim služi preko…
ABC prevodi - prevodilac i sudski tumač za makedonski jezik   Makedonski jezik je službeni i književni jezik Republike Makedonije od 1944.godine kada je formirana država i kada su Makedonci priznati kao poseban narod. Pripada balkanskim jezicima i grupi indo-evropskih južnoslavnenskih jezika, istoj kao i ruski, srpski i bugarski jezik. Iako ima dosta sličnosti među ovim jezicima, značajne razlike u makedonskom su: gubljenje padeža, trećesložni akcenat, dvojni objekat, kao I…
ABC prevodi - prevodilac i sudski tumač za slovenački jezik   Slovenački ili kako ga još nazivaju - slovenski jezik spada u zapadnu podgrupu južnoslovenskih jezika. Predstavlja zvaničan jezik u Republici Sloveniji, ali se govori i u Austriji, Italiji, Mađarskoj i Hrvatskoj, gde živi značajan broj Slovenaca. Kao maternjim jezikom, slovenački govori oko 2 miliona stanovnika u Sloveniji, dok u drugim državama ima oko 500 hiljada Slovenaca ( jedan značajan…
ABC prevodi - prevodilac i sudski tumač za bugarski jezik Bugarski jezik spada u grupu južnoslovenskih jezika, podgrupa slovenske grane indoevropskih jezika i službeni je jezik Bugarske. Bugarskim jezikom se kao maternjim služi oko 9 miliona ljudi, od kojih većina živi u Bugarskoj. Kao manjinski jezik, bugarski je prisutan u Srbiji, Rumuniji, Moladaviji i Ukrajini, a može se čuti takođe i u Grčkoj i Turskoj. Ulaskom Bugarske u Evrposku Uniju,…
ABC prevodi – prevodilac i sudski tumač za španski jezik   Španski jezik spada u indoevropske romanske jezike. Predstavlja 2. najrasprostranjeniji jezik sveta prema broju ljudi koji ga govore kao maternji ( nakon mandarinskog kineskog ), sa konstantnom stopom rasta broja govornika u svim zemljama. S’ obzirom na ovaj podatak, španski jezik preti da potisne engleski prema broju onih koji ga govore kao drugi strani jezik. Prema upotrebi na Internetu,…
ABC prevodi - prevodilac i sudski tumač za italijanski jezik Italijanski jezik pripada grupi romanskih jezika, kojim govori oko 62 miliona ljudi, većinom stanovnika Italije. Italijanski jezik je službeni jezik u Italiji, San Marinu i Švajcarskoj ( katonima Tačino i Griđoni ). Uz latinski jezik, u Vatikanu je italijanski jezik takođe službeni. Uz slovenački jezik priznat je kao službeni i u opštinama Koper, Izola i Piran, koristi se I u…
Nemački jezik pripada grupi zapadno-germanskih jezika. Drugi je po redu jezik u Evropi  koji se uči kao drugi strani jezik u zemljama u kojima on nije maternji jezik.  Samim tim spada u jedan od najvećih svetskih jezika. Nemački, osim što je jedan od 20 zvaničnih i 3 radna jezika Evropske Unije, zauzima 1.mesto u Evropi kao maternji jezik najvećeg broja stanovništva ovog područja ( bez Rusije ) - čak više…
Engleski jezik pripada grupi zapadnogermanskih jezika. Predstavlja zvaničan jezik u čak 53 države, među kojima su Velika Britanija, Novi Zeland, Australija, Jamajka, Sjedinjene američke države ( iako na saveznom nivou nije određen zvanični jezik zajednice, opšte je poznato da je američko-engleski jezik najzastupljeniji ), zatim Kanada, Indija, Južnoafrička Republika, Singapur, Filipini, Gvajana, Belize, Irska, Bermudi, Bahami… Engleski jezik je jedan od najrasprostranjenijih maternjih jezika ( nalazi se na 4. mestu…
Naša prevodilačka agencija je specijalizovana za usmeno i pismeno prevođenje sa srpskog jezika na skoro sve svetske jezike, među kojima izdvajamo: prevođenje sa engleskog jezika, prevođenje sa nemačkog jezika, prevođenje sa francuskog jezika, prevođenje sa španskog jezika, prevođenje sa italijanskog jezika, prevođenje sa kineskog jezika, prevođenje sa albanskog jezika, kao i mnogih drugih jezika zemalja Balkanskog poluostrva i pripadnika njihovih etničkih grupa, poput slovačkog, slovenačkog, mađarskog jezika…   U našem stručnom timu…
Strana 8 od 8

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).