Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlog
Nemački jezik pripada grupi zapadno-germanskih jezika. Drugi je po redu jezik u Evropi  koji se uči kao drugi strani jezik u zemljama u kojima on nije maternji jezik.  Samim tim spada u jedan od najvećih svetskih jezika. Nemački, osim što je jedan od 20 zvaničnih i 3 radna jezika Evropske Unije, zauzima 1.mesto u Evropi kao maternji jezik najvećeg broja stanovništva ovog područja ( bez Rusije ) - čak više…
Engleski jezik pripada grupi zapadnogermanskih jezika. Predstavlja zvaničan jezik u čak 53 države, među kojima su Velika Britanija, Novi Zeland, Australija, Jamajka, Sjedinjene američke države ( iako na saveznom nivou nije određen zvanični jezik zajednice, opšte je poznato da je američko-engleski jezik najzastupljeniji ), zatim Kanada, Indija, Južnoafrička Republika, Singapur, Filipini, Gvajana, Belize, Irska, Bermudi, Bahami… Engleski jezik je jedan od najrasprostranjenijih maternjih jezika ( nalazi se na 4. mestu…
Naša prevodilačka agencija je specijalizovana za usmeno i pismeno prevođenje sa srpskog jezika na skoro sve svetske jezike, među kojima izdvajamo: prevođenje sa engleskog jezika, prevođenje sa nemačkog jezika, prevođenje sa francuskog jezika, prevođenje sa španskog jezika, prevođenje sa italijanskog jezika, prevođenje sa kineskog jezika, prevođenje sa albanskog jezika, kao i mnogih drugih jezika zemalja Balkanskog poluostrva i pripadnika njihovih etničkih grupa, poput slovačkog, slovenačkog, mađarskog jezika…   U našem stručnom timu…
Strana 9 od 9

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).