Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu
 • slide 5
 • slide-1
 • slide-2
 • slide-3
 • slide 4
 • Odobravamo popust na sve prevode sa engleskog na srpski i obrnuto.

  Specijalna akcija

  • 1-15 strana 10% popusta
  • 15-50 strana 15% popusta
  • 50+ strana 20% popusta
  Pozovite nas
 • Prevodilačka agencija ABC prevodi Beograd i Novi Sad

  Prevođenje i usluge tumača

  Prevodimo:

  • opšte i stručne tekstove
  • sa i bez overe sudskog tumača, odnosno sudskog prevodioca
  • vršimo kontrolu, lekturu, korekturu i overu Vaših prevoda
  Pozovite nas
 • Prevodilačka agencija ABC prevodi Beograd i Novi Sad

  Naš tim čine

  • više od 50 sudskih prevodilaca
  • 30 profesora stranih jezika
  • lingvisti i lektori
  • izvorni govornici stranih jezika
  Pozovite nas
 • Prevodilačka agencija ABC prevodi Beograd i Novi Sad

  Besplatna dostava

  Za klijente sa teritorije Beograda dostava prevoda sa overom sudskog tumača je besplatna.

  Pozovite nas
 • Prevodilačka agencija ABC prevodi Beograd i Novi Sad

  Akcija meseca

  Akcija meseca: odobravamo 10% popusta na sve prevode ličnih dokumenata na sve jezike (uz obavezno pozivanje na akciju).

  Pozovite nas

Sertifikati o kvalitetu

O kvalitetu naših prevoda svedoče dobijeni sertifikati ISO 9001:2015 I ISO 17100:2015 renomirane međunarodne verifikacione kuće Bureau Veritas.

Naše kancelarije se nalaze u centru Beograda, na Novom Beogradu, i u Novom Sadu.

Iskoristite usluge proverenog tima prevodilaca.

 

Sertifikat Firma od poverenja

Dodeljuje se preduzetnicima koje karakteriše besprekorna reputacija među klijentima i saradnicima.

Sertifikovano prevođenje, garancija kvaliteta

certification

Kliknite na link za uvid u sertifikate ISO 9001 i ISO 17100

certification

Privredna komora Srbije

Privredna komora Srbije ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova verifikovana stranica, ispunila uslove za izdavanje ovog sertifikata.

 

Komora italijansko - srpskih privrednika

Excellent Small and Medium EnterprisesPrivredna komora SrbijePrivredna komora Italije

Koje usluge nudimo:

- Prevodi sa overom sudskog tumača
- Prevodi bez overe sudskog tumača
- Lektura i overa već prevedenog teksta
- Usmeno prevođenje

 

Prevodi sa overom sudskog tumača

Sudski tumač

Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice koje poseduje licencu izdatu od strane Ministarstva Pravde i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača tj, sudskog prevodioca predstavlja zvaničan dokument.

 

Prevodi dokumenta koji zahtevaju overu sudskog tumača su najčešće:

 • Ugovori
 • Sertifikati
 • Lična dokumenta
 • Svedočanstva, potvrde, diplome
 • Izvodi iz registra
 • Ovlašćenja i punomoćja
 • Policijski izveštaji
 • Lekarski nalazi

 

Stručni prevodi

Prevodi bez overe sudskog tumača su isto tako važni, jer su namenjeni širem broju čitalaca. Deo ovih prevoda čine i stručni prevodi. Ovu vrstu dokumenata odlikuje visoka stručnost za određenu oblast, koju je potrebno da poseduje određeni prevodilac. Mit je da svaki prevodilac može sve da radi sve oblasti prevođenja.

 

Naš tim čine prevodioci koji su stručni za razne oblasti. Pažljiv odabir prevodioca je važan deo posla, jer on direktno utiče na kvalitet prevoda.

Stručni prevodi su obično:

 • Prevodi tekstova zakona, pravnih dokumenata (pravna oblast)
 • Prevodi tehničkih materijala i uputstava za upotrebu (tehnika)
 • Prevodi medicinskih nalaza (medicina)
 • Prevodi tekstova sa područja humanističkih, prirodnih, ekonomskih i kibernetskih nauka (naučni prevodi)
 • Prevod Internet stranica (vrlo važni prevodi koji se moraju raditi sa posebnom pažnjom jer su namenjeni širokom broju korisnika)
 • Prevodi dokumentacije, poslovne korespondencije, prezentacija, reklamnih tekstova i slično
 • Prevod reprezentativnih materijala za sajmove i izložbe
 • Prevodi marketinških tekstova
 • Prevod poslovnih pisma
 • Prevod prezentacija u Powerpoint-u

 

Lektura teksta podrazumeva kontrolu već urađenog prevoda.

Ukoliko u tekstu ima vise od 20% korekcija, takav prevod nije dovoljno kvalitetno urađen i potrebno ga je ponovo uraditi.

 

Usmeni prevodi se dele na:

 • Simultane
 • Konsekutivne

 

Vršimo prevod na većinu svetskih jezika.

Naš tim čine:

 • sudski tumači i prevodioci za engleski jezik
 • sudski tumači i prevodioci za nemački jezik
 • sudski tumači i prevodioci za španski jezik
 • sudski tumači i prevodioci za italijanski jezik
 • sudski tumači i prevodioci za francuski jezik
 • sudski tumači i prevodioci za ruski jezik
 • sudski tumači i prevodioci za slovenački jezik
 • sudski tumači i prevodioci za makedonski jezik
 • sudski tumači i prevodioci za hrvatski jezik
 • sudski tumači i prevodioci za holandski jezik
 • sudski tumači i prevodioci za mađarski jezik
 • sudski tumači i prevodioci za bugarski jezik
 • sudski tumači i prevodioci za rumunski jezik
 • sudski tumači i prevodioci za češki jezik
 • sudski tumači i prevodioci za slovački jezik
 • sudski tumači i prevodioci za albanski jezik
 • sudski tumači i prevodioci za norveški jezik
 • sudski tumači i prevodioci za švedski jezik
 • sudski tumači i prevodioci za grčki jezik
 • sudski tumači i prevodioci za danski jezik
 • sudski tumači i prevodioci za portugalski jezik
 • sudski tumači i prevodioci za ukrajinski jezik
 • sudski tumači i prevodioci za kineski jezik
 • sudski tumači i prevodioci za arapski jezik

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

 • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
 • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
 • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

 • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
 • koliko strana ima tekst koji se prevodi
 • u kom roku je potrebno završiti prevod
 • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).