Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlogZašto je i kada neophodna overa sudskih tumača?

Zašto je i kada neophodna overa sudskih tumača?

Zašto je i kada neophodna overa sudskih tumača?

Da bi dokumenti koje su izdali državni organi, bilo da su u pitanju organi Republike Srbije ili neke druge zemlje, bili i zvanični dokumenti – neophodno je da budu prevedeni i overeni od strane sudskih tumača za dati jezik. U te dokumente spadaju: svedočanstva, diplome, sertifikati, službeni dokumenti, tenderi, poslovna pisma, ugovori, uverenja, rešenja, izvodi iz različitih registara, lični dokumenti, lekarski i drugi izveštaji, potvrde, ovlašćenja i punomoćja, tehnička dokumenta itd.

Poslovna pisma mogu biti predmet sudskog spora, pa je u tom slučaju jedini validni dokument onaj koji je overen od strane sudskih tumača. Pod tehničkim dokumentima se podrazumevaju tehničke specifikacije, katalozi, uputstva za upotrebu, tehnički prospekti... Jedan od najvažnijih dokumenata jeste ugovor i njemu je potrebna overa sudskih prevodilaca, jer je on pravni akt i od njegovog sadržaja često zavisi presuda u eventualnom sudskom sporu suprotstavljenih strana.

Sudski tumači ili, drugim rečima, sudski prevodioci su oni koji su dobili licencu od Ministarstva pravde da mogu da obavljaju poslove u vezi sa prevođenjem zvaničnih dokumenata. Određeni dokument postaje zvaničan onda kada ga ovlašćeni sudski tumač overi svojim pečatom i potpisom. Ministarstvo pravde izdaje rešenje o postavljanju za sudskog tumača određenog jezika, pa oni na taj način postaju ovlašćeni za prevođenje i overu svih dokumenata za koje je to i neophodno. Ovakav je slučaj u Republici Srbiji, dok u drugim zemljama licencu mogu izdati i drugi državni organi.

Svojom overom sudski tumač potvrđuje da su prevodi istovetni sa originalnim dokumentom, tj. garantuje za njihovu verodostojnost. Na kraju prevoda koje je overio sudski tumač stoji klauzula u kojoj se navodi koji sudski prevodilac je radio prevođenje i koji je njegov broj rešenja o postavljanju za sudskog tumača.

Osim za overu pismenih prevoda, sudski prevodioci mogu biti angažovani i na terenu, prilikom usmenog prevođenja. To su uglavnom situacije u kojima jedna od strana poslovnog ili privatnog skupa ne govori jezikom koji je zvanični ili maternji. Slučajevi u kojima sudski tumači izlaze na teren obično se odnose na sklapanje i ugovaranje određenih poslovnih saradnji, sklapanje internacionalnih brakova, overavanje potpisa, kao i prilikom sudskog tumačenja i prevođenja u zvaničnim institucijama.

Prevodilačka agencija ABC prevodi, osim kompletne usluge prevođenja sa overom sudskih tumača, vrši i overu već prevedenih dokumenata. Kako biste saznali sve detalje, kontaktirajte sa nama putem e-maila, pozovite nas ili posetite lično u bilo kojoj našoj kancelariji u Beogradu ili Novom Sadu. Čekamo Vas!

Ostavi komentar

Proverite da li ste uneli sve potrebne informacije gde je naznačeno (*). HTML kod nije dozvoljen.

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).