Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlogPrevodi poslovnih pisama

Prevodi poslovnih pisama

Prevodi poslovnih pisama

Svako preduzeće koje posluje sa pravnim licima iz inostranstva, ukoliko nema sopstvenog radnika koji perfektno razume, govori i piše jezikom poslovnog partnera, ima potrebu za uslugom prevodilačke agencije. Prevodi poslovne dokumentacije su česta potreba, a poslovna pisma čine jedan vid poslovne komunikacije, sa svrhom pružanja određene informacije.
 
Poslovna pisma su dokumenti kojima se, na primer, ukazuje na potrebu obavljanja nekog zadatka, a u određenom delu pisma (predmet pisma) jasno je naznačeno o čemu je konkretno reč. Pod poslovnim pismom podrazumevamo upite, narudžbenice, fakture, naloge, ponude, ugovore, zaključnice... Poslovna pisma bi trebalo da imaju pravnu snagu, pa je poželjno da budu overena od strane sudskih tumača.
 
Poslovna pisma mogu biti pisana u zupčastoj, blok, kombinovanoj ili slobodnoj formi, u dva ili više primeraka. S obzirom da je ovo vid poslovne komunikacije, da biste na klijenta ostavili dobar utisak - potrebno je da se držite određene forme pisanja. Poslovno pismo mora da sadrži nekoliko bitnih delova:

- informacije o pošiljaocu pisma (adresantu),
- informacije o primaocu pisma (adresatu) - određena osoba, kompanija, organizacija i slično,
- datum i mesto pisanja, koji se pišu uglavnom u gornjem desnom uglu,
- obavezno je oslovljavanje primaoca sa ,,Poštovani gospodine/gospođo/gospođice NN”,
- označavanje predmeta pisma,
- telo pisma, tj.razlog/tema pisanja i pozdrav,
- potpis i pečat pošiljaoca (uz otkucano ime, prezime i funkciju obavezno je potpisati se i svojeručno),
- naglasiti koje dodatne dokumente šaljete uz pismo (ukoliko prilozi postoje).

Prevodilačka agencija ABC prevodi nudi Vam prevođenje poslovnih dokumenata na više od 25 svetskih jezika - bilo da su u pitanju obični prevodi ili prevodi sa overom sudskih tumača za dati jezik. Stojimo Vam na raspolaganju na nekoliko lokacija u Beogradu i Novom Sadu, a ukoliko Vam je potrebna besplatna procena – pošaljite nam dokumente za koje su Vam neophodni prevodi. Prevodilac i sudski tumač će u zadatom roku izvršiti prevođenje poslovnog pisma ili bilo kog drugog dokumenta, a Vi ćete ostaviti utisak ozbiljnog poslovnog partnera!

Ostavi komentar

Proverite da li ste uneli sve potrebne informacije gde je naznačeno (*). HTML kod nije dozvoljen.

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).