Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlogABC prevodi - istorija i poreklo slovenačkog jezika

ABC prevodi - istorija i poreklo slovenačkog jezika

ABC prevodi - istorija i poreklo slovenačkog jezika
 
Slovenački jezik spada u grupu indoevropskih  slovenskih jezika, koji se dalje deli na istočnoslovensku, zapadnoslovensku i južnoslovensku grupu, kojoj pridapa i slovenački jezik. 863. je godina početka širenja hrišćanstva i slovenske pismenosti, uz pomoć misije braće Ćirila i Metodija, koji su biblijske knjige napisali glagoljicom I preveli sa grčkog na slovenski jezik. Taj staroslovenski jezik smatra se najstarijim od svih slovenskih književnih jezika, nastao na temelju govora makedonskih Slovena. Slovenski narodi su bili grupa malih plemena - Starih Slovena, a glagoljica predstavlja prvo slovensko pismo koje je kasnije zamenjeno ćirilicom u srpskim, a latinicom u zapadnim krajevima. 
 
Preci današnjih Slovenaca su se najverovatnije doselili u Sloveniju u VI veku, a u VII veku je nastala prva država Slovenaca - Karantanija, koja ubrzo pada pod bavarsku vlast. Oko 1000.godine latinicom je napisan prvi dokument na slovenačkom jeziku - Brižinski spomenici. Austro-Ugarskim osvajanjem, Slovenija pada pod njihovu vlast i deli se na tri pokrajine – Kranjsku, Štajersku I Korušku. Nakon raspada ovog carstva, osnovana je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevina Jugoslavija. Tada se stvara želja za uspostavljanjem jednog jedinstvenog jezika, kojim bi govorili svi narodi ove države. Iako postoji veoma velika sličnost između ovih slovenskh jezika, kroz istorijska dešavanja, posebno nakon II svetskog rata i građanskih ratova na Balkanu, odvojili su se ivrazvili kao posebni književni mnogi slovenski jezici. Slovenija je proglasila nezavisnost 1991.godine i time se izborila za razvoj sopstvenog jezika i kulture.
 
Slovenački jezik je najsličniji jeziku Lužičkih Srba u Nemačkoj. Tek polovinom XVI veka možemo govoriti o razvoju slovenačkog književnog jezika. Slovenački je građen na osnovu donjokranjskog i gornjokranjskog dijalekta, pod uticajem nemačkog jezika. Prva gramatika napisana je 1584.godine, a prvi rečnik 1592.godine. Kasnije je prevedena i Biblija, a 1768.godine se pojavljuje “Kranjska gramatika”, na čijim se temeljima gradi književni jezik. Jezička norma je uspostavljena u XIX veku. Danas je slovenački jezik stabilan, a poslednji “Slovenski pravopis” napisan je 2001.godine. 
 
Slovenačke firme su česti investitori i poslovni partneri u Srbiji, a s’tim u vezi postoji i veća potreba za prevođenjem sa slovenčkog jezika. Zato se prevodilačka agencija ABC prevodi pobrinula da u svom timu ima stručnjake za prevođenje sa slovenačkog jezika iz mnogih oblasti poslovanja. Prevodioci za slovenački jezik su prošli mnogobrojne testove kako bi se našli baš u našem timu prevodilaca za slovenački jezik. Neki od prevodilaca imaju i ovlaščenje Ministarstva pravde za overavanje dokumenata kada je potreban pečat sudskih tumača za slovenački jezik. To su uglavnom različiti ugovori, sertifikati, lična dokumenta, izvodi iz registara, ovlašćenja i punomoćja...Ovakvi prevodi sa slovenačkog jezika, osim prevedenog teksta, sadrže pečat i klauzulu na kraju prevoda u kojoj se navodi koji sudski tumač je radio prevod, kao i broj rešenja o postavljanju sudskog tumača za slovenački jezik. Time se stavlja garant na verodostojnost prevedenog teksta. U našoj prevodilačkoj agenciji nudimo obično I stručno, usmeno i pismeno prevođenje sa srpskog na slovenački jezik, prevođenje sa slovenačkog na srpski jezik, prevođenje sa slovenačkog na bilo koji drugi strani jezik i obrnuto. Ukoliko je potreban izlazak na teren, prevodioci za slovenački jezik, kao i sudski tumači za slovenački jezik su Vam na raspolaganju od početka do kraja skupa ili manifestacije za koju ste ih angažovali. Stojimo Vam na raspolaganju i za sve nedoumice u vezi sa organizovanjem događaja za koji su Vam potrebni prevodioci za slovenački jezik. Takođe, prevodi sa slovenačkog jezika su ovog meseca na akcijskom sniženju! 
 
Iskoristite popust, poklonite poverenje stručnjacima u prevodima sa slovenačkog jezika i pridružite se velikoj grupi naših zadovoljnih klijenata! 
 

Ostavi komentar

Proverite da li ste uneli sve potrebne informacije gde je naznačeno (*). HTML kod nije dozvoljen.

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).