Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlogSlovački jezik - istorija i poreklo slovačkog jezika

Slovački jezik - istorija i poreklo slovačkog jezika

Slovački jezik - istorija i poreklo slovačkog jezika

Slovački jezik je deo indoevropske porodice zapadnoslovenskih jezika. Osim u Republici Slovačkoj, službeni je jezik i u delovima Srbije, odnosno pojedinim gradovima Vojvodine. Nastao je iz praslovenskog jezika, koji se svojevremeno podelio na različite podgrupe slovenskih jezika na osnovu dijalekata. Slovački jezik je poznat još od X veka, ali je zvanično priznati i utemeljen na osnovu srednjoslovačkog dijalekta tek u XIX veku, iako su i ranije bili pokušaji za tim. Slovački jezik koristi latinično pismo. Standardizaciju jezika pomogla je slovačka gramatika iz 1864.godine, na osnovu koje su uvedene norme za kasniji razvoj jezika, a prvi pravopis je odštampan 1931.godine.

Praslovačka država je nastala u VIII veku i nosila naziv Nitrijska kneževina, koja je zatim pripojena Velikomoravskom carstvu. Na jezik i pismenost Slovaka uticao je dolazak Ćirila i Metodija, ali je istorija slovačkog književnog jezika započeta sa Mađarskom imperijom. Tada je latinski jezik bio primaran u svim životnim oblastima - kultura, crkva, politika... Zatim, Češka i Slovačka su dugo vremena bile pod istim državnim okriljem, pa su imale i jedan zajednički pisani jezik, ali su se u govoru Slovaci služili svojim jezikom. Kada je Slovačka počela da se odvaja, mnoge reči koje su bile prisutne u jeziku poput čeških, germanskih i mađarskih pozajmljenica, dobile su domaće izraze. 1993.godine Slovačka se izdvojila kao posebna republika, a time je i slovačkom jeziku omogućen dalji samostalan razvoj. Današnji slovački jezik ima tri grupe dijalekata - zapadnoslovački, srednjoslovački i istočnoslovački dijalekat. 2004.godine Slovačka postaje član Evropske Unije, a time i njen jezik jedan od zvaničnih službenih jezika EU.

Značajan deo Slovaka živi u Vojvodini, te je slovački jezik priznat kao službeni u nekoliko opština, poput Novog Sada, Bačkog Petrovca, Stare Pazove...U Srbiji Slovačka zauzima 18.mesto prema visini ulagaja. Samim tim, potrebe za korišćenjem i prevođenjem sa slovačkog jezika su veće. Agencija ABC prevodi se potrudila da u svom timu ima stručnjake za različite oblasti prevođenje sa slovačkog jezika. Pisani prevodi sa slovačkog jezika mogu biti za obične ili stručne tekstove, a prevođenje sa slovačkog jezika može da Vam zatreba i kod usmenih oblika prevođenja. Naši prevodioci za slovački jezik su Vam na raspolaganju za bilo koji vid prevođenja iz različitih oblasti poslovanja. Vršimo prevođenje sa srpskog na slovački jezik, prevođenje sa slovačkog jezika na druge strane jezike, kao i sve druge kombinacije prevođenja sa slovačkog ili na slovački jezik.

Ukoliko planirate zaposlenje u nekoj od slovačkih firmi, lična dokumenta, svedočanstva i sertifikate trebaćete prevesti na slovački jezik. Neophodne usluge sudskih tumača za slovački jezik možete potražiti u našoj prevodilačkoj agenciji. Sudski tumači za slovački jezik su ovlašćeni za overavanje pečatom različitih dokumenata kojima je takav vid overe potreban. Za sve nedoumice u vezi sa prevođenjem sa slovačkog jezika, kontakitrajte nas i zatražite besplatnu procenu i savet.

Kontakt

Ostavi komentar

Proverite da li ste uneli sve potrebne informacije gde je naznačeno (*). HTML kod nije dozvoljen.

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).