Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlogZanimljivo o makedonskom jeziku

Zanimljivo o makedonskom jeziku

Zanimljivo o makedonskom jeziku

Republika Makedonija je jedna od najmanjih država u Evropi. Jedan od prvih dokumenata koji je ukazivao na postojanje makedonskog jezika i koji je overio javni notar jeste onaj iz 1923. godine između stanovnika makedonskog sela Platani i Grčke, gde se spominje da ti seljani ne govore drugim jezikom do makedonskim i da je prevodilac za makedonski jezik morao biti njihov predstavnik. Međutim, književnost i književni makedonski jezik počinju da se razvijaju nakon osnivanja Lesnovske i Ohridske književne škole još u IX veku, a činio ga je skup jezičkih i pravopisnih pravila koja su se nadovezivala na dela Ćirila i Metodija. Oni su kodifikovali staroslovenski jezik i započeli opismenjavanje i pokrštavanje ljudi, krenuvši sa severa Grčke, što je današnja Makedonija. Uzevši u obzir tu činjenicu, jasno je da je makedonski u najvećoj meri zadržao pravila i reči staroslovenskog jezika.

Nastao takođe od praslovenskog jezika, makedonski je vrlo sličan drugim slovenskim jezicima, a ponajviše bugarskom, sa kojim deli gramatička obeležja koja ne postoje u ostalim slovenskim jezicima. U pitanju su sledeća obeležja: određeni član koji stoji kao sufiks, na primer -та, -то, -от (bilo koja knjiga – „книга“/„книгата“ – određena knjiga), takođe može stajati i uz pridev („со вашето дете“ – „sa vašim detetom“); nepostojanje promene reči po padežima (deklinacije) osim u nekim slučajevima vokativa („земјо моја“), ali postoji analitička deklinacija (prepozicija), koja pokazuje gramatički odnos rečeničnih delova; akcenat je uvek na trećem slogu gledano od kraja reči – trosložni akcenat; postoji dvostruki objekat („јас го сакам него“ – „ja volim njega“); glagoli „imati“ i „nemati“ mogu biti i pomoćni („имам виденo“ – „video sam“), a postoje i neobične rečenične konstrukcije sa pomoćnim glagolom „biti“.

Makedonsko pismo je ćirilično, sastoji se od 31 slova - 26 suglasnika i pet samoglasnika. Slovo „r“ („Р“) ponekad može biti samoglasnik i tada se izgovara blaže, a interesantno je to da se, ukoliko tim slovom počinje reč ili se ispred njega nalazi samoglasnik, stavlja znak „'“, pa bi bilo „'P…“ i „P'…“. Za učenje jezika, čitanje i razumevanje, makedonski je jedan od lakših jezika, jer se svako slovo izgovara kao jedan glas i sve se čita kao što je napisano. Međutim, ukoliko je neophodno izvršiti stručno prevođenje sa makedonskog jezika, laik to ne bi mogao jednostavno i precizno uraditi.

Zato postoje prevodioci za makedonski jezik, koji će pouzdano i lako izvršiti prevođenje sa srpskog na makedonski jezik i obrnuto, kao i prevođenje sa makedonskog jezika na bilo koji drugi strani jezik. Takođe, tu su i sudski tumači za makedonski jezik koji će prevedenom dokumentu obezbediti pravnu i zakonsku validnost stavljanjem svog pečata i potpisa na prevedeni tekst. Prevodi sa makedonskog jezika i na makedonski jezik su neke od usluga prevodilačke agencije ABC prevodi.

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć u vezi sa prevođenjem sa makedonskog jezika ili na makedonski, naš sudski tumač i prevodilac za makedonski jezik će Vam obezbediti verodostojno i najadekvatnije prevođenje. Vršimo i usluge lekture, korekture i overe već prevedenih tekstova, a za bilo koje dodatno pitanje ili ponudu - možete nam se obratiti lično, telefonom ili putem imejla.

Ostavi komentar

Proverite da li ste uneli sve potrebne informacije gde je naznačeno (*). HTML kod nije dozvoljen.

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).