Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlogPrikazivanje članaka po tagu prevod sa arapskog jezika

Neobične arapske zemlje

Neobične arapske zemlje

Arapske države su one u kojima se govori arapskim kao maternjim jezikom, a takvih je 22 na svetu. One su i članice Arapske lige, koju čine sledeće države: Alžir, Bahrein, Komori, Džibuti, Egipat, Irak, Jordan, Kuvajt, Liban, Libija, Mauritanija, Maroko, Oman, Palestina, Katar i Saudijska Arabija. Osim ovih zemalja, takođe i Ujedinjeni Arapski Emirati spadaju u arapske zemlje, a ovu državu čini 7 emirata: Abu Dabi, Adžman, Dubai, Fudžaira, Ras al-Kajma, Šardža i Um al-Kuvain.

S obzirom da se Saudijska Arabija smatra kolevkom arapskog jezika, predstavljamo Vam neke zanimljivosti ove islamske zemlje. Neke od tih zanimljivosti nama su potpuno neobične, pogotovo one koje se tiču prava žena.

Saudijsku Arabiju osnovao je Ibn Saud 1922. godine, a dinastija Saud je vladajuća kraljevska porodica i jedna od najbogatijih dinastija na svetu. Ovu državu čini 95% pustinja, ali je bogatom čine velika nalazišta nafte.

- Da li ste znali da se oko 100 kamila proda svaki dan u Rijadu, glavnom gradu ove države?
- Gavar (Ghawar) u Saudijskoj Arabiji je najveće naftno polje na svetu, a procenjuje se da u njemu ima toliko naftnih rezervi da bi se moglo napuniti 4,8 miliona olimpijskih bazena.
- 80% radne snage ove zemlje čine stranci koji uglavnom rade u sektorima za naftu i pružanje usluga.
- Ova država se po površini nalazi na 13. mestu u svetu, a od arapskih zemalja samo je Alžir veći.
- U Saudijskoj Arabiji se gradi buduća najveća zgrada na svetu, Kingdom Tower, čija će visina iznositi 1 km, a gradnja bi trebalo da bude završena 2018. godine.

Saudijska Arabija je prošla kroz tri faze razvoja, međutim, u njoj i dalje vladaju strogi verski zakoni i tradicija. Na primer, žene ispod 45 godina ne smeju same putovati, niti ići u kupovinu, već moraju biti u pratnji muža ili oca. Bioskopi su zabranjeni jer se smatra da filmovi mogu loše uticati na ljude, a problem je i mrak i blizina ljudi. Zabranjene su i društvene igre poput monopola, šaha, karata, i sl. - da ne bi došlo do rasipanja novca i kockanja, jer je to zločin prema Kur’anu. Zabranjeno je piti i prodavati alkohol, a unošenje i konzumiranje svinjetine je krivično delo koje može dovesti i do smrtne kazne.

Deci u školi su zabranjene fotografije, video sadržaji, muzička kultura i ples, a ženskom polu nije dozvoljena ni fiskultura, kao ni bilo koja vrsta bavljenja sportom. Žene i muškarci koji su sami ne smeju deliti prostor, osim ako nisu u srodstvu. Ženama je zabranjeno da voze, a mogu ih voziti samo muški članovi porodice i angažovani vozači. Pokazivanje ženske kože je strogo zabranjeno, čak i posedovanje fotografije sa obnaženom ženskom kožom je kažnjivo!

Ukoliko ste stranac u ovoj zemlji, pre uslaska skeniraće Vam telefone i računare, da ne biste uneli nešto što je neprimereno za ovaj narod i veru. Ljudima koji nisu muslimanske vere nije dozvoljeno obožavanje drugih božanstava i praktikovanje verskih običaja, a nošenje Biblije može biti i smrtno kažnjivo, jer se smatra da želite da preobratite narod u drugu religiju. Nije dozvoljeno nošenje i posedovanje bilo čega u crvenoj boji, u obliku srca ili bilo šta drugo što ima veze sa ljubavnim motivima.

Arapski jezik je 4. u svetu prema broju maternjih govornika, a u upotrebi je otprilike od VI veka. Zvanični je jezik 27 zemalja, a arapsko pismo (arabice) je prema upotrebi i rasprostranjenosti na 2. mestu, odmah iza latinice.

Neke kompanije zemalja EU izlaz iz krize uspele su da pronađu u poslovanju sa zemljama Persijskog zaliva, pa s obzirom na tu činjenicu, kao i na veliki broj migranata – u svetu vlada veliko interesovanje za ovaj jezik, narod i kulturu. Uzimajući u obzir da je većini ljudi nepoznanica sve u vezi sa arapskim jezikom i kulturom, ukoliko poslujete sa ovim zemljama – posao mogu da Vam olakšaju prevodioci za arapski jezik.

Prevodilačka agencija ABC prevodi prepoznala je ovu potrebu, pa je u svoje usluge uvrstila i prevođenje sa srpskog na arapski jezik, i obrnuto, kao i prevođenje sa arapskog jezika na bilo koji drugi jezik iz naše ponude. S obzirom na poslovne dogovore, radi eventualnih sudskih sporova, najbolje je da dokumente poput poslovnih ugovora, izveštaja i tome slično odmah overite. Sudski tumači za arapski jezik agencije ABC prevodi svoje usluge mogu da Vam pruže prilikom pismenog ili usmenog prevođenja. Sudski tumač i prevodilac za arapski jezik naše agencije obavlja i obično i stručno prevođenje različitih tekstova, a svi prevodi sa arapskog jezika biće urađeni u najkraćem mogućem roku.

Kontaktirajte nas i uverite se u našu stručnost, kvalitet i efikasnost!

Zanimljivo o arapskom jeziku

Zanimljivo o arapskom jeziku


Arapski jezik i pismo postoje od VI veka, a uglavnom se vezuju za islamsku versku zajednicu, jer je ovim jezikom napisana i njihova sveta knjiga – Kuran. Ono što je latinski jezik bio za Evropljane, to je arapski jezik za islamsku populaciju, nauku, trgovinu, filozofiju... Od svih semitskih jezika, čijoj porodici pripada, arapski je najzastupljeniji. Kao takav, izvršio je uticaj na mnoge druge svetske jezike, u čijoj se leksici mogu pronaći i reči arapskog porekla. Na primer, u engleskom jeziku reči arapskog porekla su: adobe, jar, alcohol, carat, amber, candy, arsenal, coffee, assassin, cotton, algorithm, hazard, alchemy, lemon, algebra, magazine, sofa, admiral, sherbet, matress... U srpskom bi se takođe mogle pronaći reči takvog porekla: dinar, šafran, kafa, čaj, duvan, kesa, marama, limun, cifra, nafta, mušterija, sat, sapun, miraz, džamija, hadžija, musliman, islam i druge reči koje se koriste u islamu.


U arapskom jeziku postoji više od 100.000 reči čiji se koren koristi za izvođenje svih drugih pojmova, kojih je 20 puta više. Arapski alfabet je poznat kao abdžad i koristi se kao kodifikovano pismo za pisanje na arapskom jeziku. Takođe, postoji i nekoliko kaligrafskih stilova pisanja, koji nisu uvek jednostavni za čitanje, čak ni izvornim govornicima. Ovaj jezik piše se sa desne na levu stranu, a interesantan je razlog zbog koga se tako piše: u vreme dok se pisalo na kamenim pločama, klesačima je bilo lakše da slova klešu sa desne strane ka levoj. Tek su Grci uveli pisanje sa leve na desnu stranu.


Postoje mnogi dijalekti arapskog jezika, ali je jedan službeni - standardni jezik, koji uglavnom govore svi, pa se govornici ovog jezika mogu lako razumeti. Arapski jezik poznaje muški i ženski rod, a ima samo tri padeža - nominativ, genitiv i akuzativ. Pismo sadrži 28 slova. Skoro sva slova u arapskom jeziku imaju do četiri oblika, ne postoji veliko i malo slovo, pisano niti štampano, već se sve piše jednako.


Za prevođenje sa srpskog na arapski jezik ili za prevođenje sa arapskog jezika na neki drugi strani jezik verovatno nema mnogo prevodilaca. S obzirom na sve veći uticaj arapskog naroda i investicije koje su u Srbiji pokrenuli pripadnici arapskog govornog područja, ovo je jedan od sve traženijih jezika. Takođe, i prevodilac za arapski jezik i sudski tumač za arapski jezik sve su traženija zanimanja, odnosno njihove usluge. Prevodilačka agencija ABC prevodi jedna je od retkih koja nudi ovu uslugu. Prevodi sa arapskog jezika koje obezbeđuju naši sudski tumači i prevodioci za arapski jezik mogu biti i usmeni i pismeni prevodi, stručni i obični tekstovi, sa overom ili bez nje. Za prevođenje sa arapskog jezika ili na arapski jezik obratite se stručnom i iskusnom timu prevodilačke agencije ABC prevodi!

ABC prevodi - istorija i razvoj arapskog jezika

Arapski jezik je južno - semitski makrojezik jezik koji pripada afroazijskoj porodici, a postoji i nauka koja se bavi arapskim jezikom i ona se naziva arabistika. Arapski jezik jedan je od najstarijih jezika, a prvi tekstovi napisani ovim jezikom tačnije staro-severno arapskim jezikom beleže se još od davnog VIII veka pre nove ere. Arapski jezik postoji od predislamskog vremena, ali je tada počivao na usmenim predanjima i prenosio se uz pomoć pesnika. Tek u ranoislamsko vreme su neke od tih pesama i zapisane.

Književni klasični arapski jezik je i jezik Kur’ana, islamske svete knjige, iz koje se islam i arapski jezik širio 90-ih godina iz centra arapskog poluostrva preko drugih delova današnjeg Orijenta. Ovakav arapski jezik je od VII veka postao i službeni jezik za poslove upravljanja islamskim carstvom. Vekovima ovaj jezik se neprestano menjao i razvojao, međutim to se odnosi samo na usmeni jezik, dok se pisani oblici i pismo nisu menjali. Moderni književni jezik se koristi prilikom službenih događaja, kao i u medijima, a od klasičnog književnog jezika se razlikuje u rečniku i zavisi od stepena obrazovanja, gramatike i izgovora koji je različit u mnogim zemljama gde se govori arapskim jezikom.

U prevodilačkoj agenciji ABC prevodi rade honorarno zaposleni filolozi arapskog jezika, kao i pojedini izvorni govornici. Iz tog razloga smo u prilici da Vam ponudimo stručno prevođenje za skoro sve svetske jezike u koje spada i arapski jezik. Kontaktirajte nas ukoliko Vam je potreban prevodilac ili sudski tumač za arapski jezik, bilo da je u pitanju pismeno ili usmeno, kako obično tako i stručno prevođenje sa arapskog jezika na srpski ili bilo koji drugi jezik, prevođenje sa srpskog na arapski ili ostale strane jezike, overa sudskih prevodilaca za arapski ili bilo koji drugi jezik iz celokupne naše ponude. Obavljamo i usluge overavanja već prevedenog teksta sa lekturom i korekturom prevodilaca za arapski jezik, a naši sudski tumači i prevodioci za arapski jezik izlaze na teren ukoliko Vam je neophodna usluga usmenog prevođenja određenog događaja, manifestacije ili bilo kojim drugim povodom u slučajevima gde jedna od strana učesnika ne govori arapskim jezikom.

Kontakt

ABC prevodi - istorija i razvoj arapskog jezika

ABC prevodi - istorija i razvoj arapskog jezika
 
Arapski jezik je južno - semitski makrojezik jezik koji pripada afroazijskoj porodici, a postoji i nauka koja se bavi arapskim jezikom i ona se naziva arabistika. Arapski jezik jedan je od najstarijih jezika, a prvi tekstovi napisani ovim jezikom tačnije staro-severno arapskim jezikom beleže se još od davnog VIII veka pre nove ere. Arapski jezik postoji od predislamskog vremena, ali je tada počivao na usmenim predanjima i prenosio se uz pomoć pesnika. Tek u ranoislamsko vreme su neke od tih pesama i zapisane.
 
Književni klasični arapski jezik je i jezik Kurana, islamske svete knjige, iz koje se islam i arapski jezik širio 90-ih godina iz centra arapskoh poluostrva preko drugih delova današnjeg Orijenta. Ovakav arapski jezik je od VII veka postao i službeni jezik za poslove upravljanja islamskim carstvom. Vekovima ovaj jezik se neprestano menjao i razvojao, međutim to se odnosi samo na usmeni jezik, dok se pisani oblici i pismo nisu menjali. Moderni književni jezik se koristi prilikom službenih događaja, kao i u medijima, a od klasičnog književnog jezika se razlikuje u rečniku i zavisi od stepena obrazovanja, gramatike i izgovora koji je različit u mnogim zemljama gde se govori arapskim jezikom.
 
U prevodilačkoj agenciji ABC prevodi rade honorarno zaposleni filolozi arapskog jezika, kao i pojedini izvorni govornici. Iz tog razloga smo u prilici da Vam ponudimo stručno prevođenje za skoro sve svetske jezike u koje spada i arapski jezik. Kontaktirajte nas ukoliko Vam je potreban prevodilac ili sudski tumač za arapski jezik, bilo da je u pitanju pismeno ili usmeno, kako obično tako i stručno prevođenje sa arapskog jezika na srpski ili bilo koji drugi jezik, prevođenje sa srpskog na arapski ili ostale strane jezike, overa sudskih prevodilaca za arapski ili bilo koji drugi jezik iz celokupne naše ponude. Obavljamo i usluge overavanja već prevedenog teksta sa lekturom i korekturom prevodilaca za arapski jezik, a naši sudski tumači i prevodioci za arapski jezik izlaze na teren ukoliko Vam je neophodna usluga usmenog prevođenja određenog događaja, manifestacije ili bilo kojim drugim povodom u slučajevima gde jedna od strana učesnika ne govori arapskim jezikom. 
 
 

Sudski tumač za arapski jezik

 
Sve veća zainteresovanost stranih investitora za poslovna ulaganja u našu zemlju rezultira i većom potražnjom ljudi koji govore određenim jezikom, a time i prevodilaca koji će prevoditi dokumente ili različite događaje. U poslednje vreme je u našoj zemlji bilo dosta arapskih investitora koji su se poslovno interesovali za određene firme, pa je porasla potreba za prevodiocima sa arapskog jezika kao i za sudskim tumačima za arapski jezik. 
 
Sudski prevodilac za arapski jezik mora posedovati licencu za obavljanje ovog posla koju izdaje ovlašćen organ određene države. U slučaju Srbije tu licencu odnosno dozvolu za obavljanje posla sudskih prevodilaca za arapski jezik izdaje Ministarstvo pravde. Sudski prevodilac za arapski jezik svojim pečatom i potpisom garantuje verodostojnost prevedenog teksta originalnom dokumentu. On mora biti upoznat sa tematikom određenog događaja ili predmetom dokumenta koji mora da prevodi sa arapskog jezika na srpski ili u obrnutom slučaju. Sudski tumač za arapski jezik mora posedovati izuzetne kvalifikacije za poznavanje tog jezika da bi dobio dozvolu za prevođenje sa arapskog ili na arapski jezik i razlikuje se od običnog prevodilaca za arapski jezik prema stepenu stručnosti. Običćan prevodilac za arapski jezik nije usko stručan u određenoj pravnoj, tehničkoj ili drugoj oblasti, pa dokumente koji zahtevaju izuzetnu stručnost može da prevede samo sudski prevodilac za arapski jezik.
 
Sudski tumači za arapski jezik agencije ABC prevodi su honorarno zaposleni filolozi, među kojima ima i izvornih govornika ovog jezika, a pružaju sveobuhvatne usluge prevođenja sa ili bez overe određenog dokumenta. Konstantna provera sudskih prevodilaca za arapski jezik i višestruku kontrola kvaliteta prevedenih tekstova, a i prevodilaca i sudskih tumača za arapski jezik, uzrokuje visok nivo poslovanja naše firme, pa i ogroman broj klijenata koji nam se obraćaju ukoliko im je potrebna bilo koje prevođenje sa srpskog na arapski jezik ili u svakom obrnutom slučaju. 
 
Nudimo Vam stručno prevođenje za skoro sve svetske jezike u koje spada i arapski jezik. Kontaktirajte nas ukoliko Vam je potreban prevodilac ili sudski tumač za arapski jezik, bilo da je u pitanju pismeno ili usmeno, kako obično tako i stručno prevođenje sa arapskog jezika na srpski ili bilo koji drugi jezik, prevođenje sa srpskog na arapski ili ostale strane jezike, overa sudskih prevodilaca za arapski ili bilo koji drugi jezik iz celokupne naše ponude. Takođe, vršimo usluge overavanja već prevedenog teksta, sa lekturom i korekturom prevodilaca ili sudskih prevodilaca za arapski jezik, a naši prevodioci i sudski tumači za arapski jezik izlaze i na teren ukoliko Vam je neophodna usluga konsekutivnog ili simultanog prevođenja određenog događaja, manifestacije ili poslovnog sastanka. 
 

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).