Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlogPrikazivanje članaka po tagu prevod sa hrvatskog jezika

Neobična Hrvatska

Neobična Hrvatska

Azija ima Kineski zid, a Evropa hrvatske Stonske zidine, koje su izgrađene u XIV i XV veku. Ove dubrovačke zidine broje 40 kula, visoke su i do 10 m , a protežu na teritoriji od 5 km, zbog čega predstavljaju drugi najveći odbrambeni sastav na svetu. Osim toga, Hrvatska ima i krivi toranj u Istri - Završje, koji je visok 22 m, a oko 40 cm je nagnut ka severu.

Sve do završteka Prvog svetskog rata Hrvatska je bila deo Austrougarske monarhije, a 1991. godine proglasila je nezavisnost. Prvi glavni grad Hrvatske bio je Nin, a najmanji grad na svetu, Hum, nalazi se na ovom području.

Karneval u Rijeci je jedan od najposećenijih u Evropi. U Splitu, u Dioklecijanovoj palati, nalaze se egipatske sfinge stare preko 4.000 godina. Pulski amfiteatar, u kojem su se vodile borbe gladijatora, jedan je od ukupno 3 sačuvana amfiteatra na svetu. Ostrvo Hvar može se pohvaliti pozorištem koje bez prestanka radi od 1612. godine. Na reci Krk nalazi se ,,Jaruga”, prva hidroelektrana u Evropi. Puštena je u rad svega tri dana posle one na Nijagarinim vodopadima. Muzej školjki u Makarskoj ima najveću kolekciju školjki na svetu. Najveća kolekcija pračovekovih ostataka nalazi se u Hrvatskoj i smatra se da je ovde živeo najveći broj neandertalaca. Lukina jama u nacionalnom parku Severni Velebit, predstavlja jednu od najdubljih jama na svetu. U Zadru se nalaze orgulje koje sviraju uz pomoć morskih talasa, a u Bolu na Braču postoji plaža Zlatni Rat, koja menja boju i oblik obale u zavisnosti od vetra.

Hrvatska, odmah nakon Španije, ima najveći broj nematerijalnih dobara koja se nalaze pod UNESCO-vom zaštitom, a neka od njih su izrada medenjaka i drvenih igračaka, paška čipka itd. Hrvatska ima brojne prirodne lepote, čak 11 prirodnih i 8 nacionalnih parkova, kao i dva rezervata prirode, a iris ili perunika predstavlja nacionalni cvet. Rasa pasa dalmatinac zaista je poreklom iz Dalmacije. Hrvati čuvaju ugrožene vrste životinja, pa se jedino ovde, tačnije na ostrvu Cres, može videti evropski beloglavi sup i on je jedini koji se gnezdi uz more. U Dinaridima se može videti endemska vrsta vodozemca - čovečija ribica, koja ime duguje boji kože, a može da živi čak 10 godina bez hrane i u pećinskom mraku.

Hrvatska valuta naziva se kuna iz razloga što se kunino krzno koristilo kao sredstvo plaćanja i razmene robe u srednjem veku. Dubrovnik ima zakon o osiguranju koji je najstariji u Evropi i datira još iz 1395. godine. „Bašćanska ploča“, napisana glagoljicom, predstavlja najstariji tekst na hrvatskom jeziku, a datira iz 1.100. godine. Interesantno je da se prezime Horvát i Horváth, koje je dosta često u Mađarskoj, prevodi kao „Hrvat“, iako to ne znači da oni koji nose to prezime imaju hrvatsko poreklo.

Premda su srpski i hrvatski jezik dosta slični i u svakodnevnoj komunikaciji se bez problema razumemo, za bilo kakav zvanični prevod sa hrvatskog jezika – morali biste se obratiti prevodilačkoj agenciji. S obzirom na to da pojedine iste reči mogu imati potpuno drugi smisao, prevođenje sa hrvatskog jezika prepustite stručnjacima za ovaj posao. Prevodioci za hrvatski jezik mogu biti angažovani po potrebi za usmeno ili pismeno prevođenje, a u slučaju potrebe za overenim prevodima – tu su sudski tumači za hrvatski jezik. Prevodilac za hrvatski jezik prevodilačke agencije ABC prevodi izaći će Vam u susret čak i u slučaju hitnih prevoda, kako za prevođenje sa srpskog na hrvatski jezik i obrnuto, tako i za prevođenje sa hrvatskog jezika na bilo koji drugi strani jezik.
 
Dobro nam došli!

Zanimljivo o hrvatskom jeziku

Zanimljivo o hrvatskom jeziku

Sve do 1990. godine hrvatski jezik nije postojao kao samostalan. Tek nakon raspada Savezne Federativne Republike Jugoslavije i otcepljenja Hrvatske, ovaj jezik je počeo samostalno da se razvija i da dobja zaseban tretman kao jezik naroda Republike Hrvatske. Najstariji tekstovi pisani u Hrvatskoj napisani su glagoljicom, prvim pismom svih Slovena. U XII veku razvija se posebno ćirilično pismo – bosančica, a tek u XIV veku počinje da se koristi latinica. Čak je i jedno od sredstava za pisanje (pogađajte koje) izmislio hrvatski inženjer i pronalazač Slavoljub Penkala 1906. godine.
 
Gramatiku hrvatskog književnog jezika napisao je Bartol Kašić već u XVII veku. Pod nazivom „Institutionum linguae illyricae“, objavljena je 1604. godine u Rimu i smatra se najstarijom gramatikom književnog jezika u ovoj zemlji. Hrvatski jezik se ranije nazivao i ilirski, pa otuda i ovakav naziv knjige. Za prvi javni govor na hrvatskom jeziku smatra se govor Ivana Kukuljevića Sakcinskog na Hrvatskom saboru 1843. godine, a na Saboru 1847. hrvatski jezik je prihvaćen kao službeni, umesto prethodnog latinskog jezika. Za prve novine, pisane na latinskom jeziku, na teritoriji Hrvatske smatraju se „Ephemerides Zagrabienses“ (Zagrebačke novine), koje su štampane od 1771. godine.

U hrvatskom jeziku, kao i u srpskom, postoje reči koje čini samo jedno slovo: i, o, u, k, a, s, dok je najduža reč u književnom jeziku „prijestolonasljednikovica“, odnosno njene izvedenice – „prijestolonasljednikovičica“, „prijestolonasljednikovičičina“ ili „prijestolonasljednikovičičinima“, koja sadrži 30 slova.

Zanimljivo je da je reč „paprika“, koja potiče iz hrvatskog jezika, kao takva postala pozajmljenica u preko 25 jezika, među kojima su gruzijski, mađarski, danski, litvanski, irski, islandski, estonski… Neke od reči koje su i danas u upotrebi izmislio je Bogoslav Šulek još u XIX veku: kolodvor, kisik, dojam, dragulj, narječje, velegrad, zdravstvo, pretplatnik… Reč „enciklopedija“ u današnjem značenju prvi put je upotrebio 1559. godine Pavao Skalić, koji je bio iz Zagreba. Što se tiče sinonima u hrvatskom jeziku, najviše ih postoji za reč „oklasak“, što znači „klip kukuruza“. Čak preko 40 reči može se upotrebiti u ovom značenju, a neke od njih su: batakljuša, čepina, ajdamak, ćuka, kic, klasovina, komaljika, oklipak, paćika, rucelj, šapurika, tekun, tulinek...

S obzirom na to da smo nekada bili jedna država, hrvatski jezik nam nije stran i nerazumljiv. Međutim, problematični za prevođenje mogu biti čisto hrvatski pojmovi. Da biste rešili ovaj problem, na raspolaganju su Vam prevodilačke agencije. Jedna od njih je i ABC prevodi, koja vrši prevođenje sa hrvatskog jezika na bilo koji drugi jezik, kao i prevođenje sa srpskog na hrvatski jezik i obrnuto, dok su za overu ličnih dokumenata, stručnih tekstova, svedočanstava, različitih izveštaja i druge neophodne dokumentacije zaduženi sudski tumači za hrvatski jezik. Ukoliko su Vam, iz bilo kog razloga, potrebni prevodi sa hrvatskog jezika, naš tim će se pobrinuti da Vam u najkraćem roku izvrši potrebno prevođenje sa hrvatskog jezika ili na hrvatski jezik. U prilici smo da Vam obezbedimo i hitne prevode, a sudski tumači i prevodioci za hrvatski jezik mogu po potrebi izaći i na teren.

Za svaki Vaš problem u vezi sa prevođenjem nalazimo najbolje rešenje!

Sudski tumač za hrvatski jezik

Sudski tumač za hrvatski jezik

Sudski tumač za hrvatski jezik vrši prevođenje sa hrvatskog jezika i sudsko tumačenje za potrebe fizičkih ili pravnih lica, a po potrebi se odaziva i za zahtev sudskih organa. Sudski tumač, tj. sudski prevodilac za hrvatski jezik je osoba koja je ovlašćena od strane nadležnog državnog organa, u Republici Srbiji taj organ je Ministarstvo pravde, da svojim pečatom i potpisom garantuje da su određeni tekstovi odnosno prevodi sa hrvatskog jezika verodostojni originalnom dokumentu.

Verodostojnost dokumenta se ostvaruje, osim potpisom i pečatom ovlašćenih sudskih prevodilaca za hrvatski jezik, takođe i prilaganjem originalnog teksta ili overene kopije originala. Kada je u pitanju tekst koji se prevodi sa hrvatskog jezika, a koji sudski tumači za hrvatski jezik mora da overi, to mogu biti kako opšti, tako i visoko stručni dokumenti. Uglavnom se prevode različiti ugovori, sertifikati, svedočanstva, izvodi iz različitih registara, lična dokumentacija i slični dokumenti koje izdaju javni državni organi.

Sudski prevodioci za hrvatski jezik će Vam biti od koristi i potrebe osim za pisane dokumente, takođe i za usmeno prevođenje sa hrvatskog ili na hrvatski jezik uvek za slučaj kada jedna od strana učesnika određenog događaja ne govori ili ne razume hrvatski jezik. To mogu biti različiti seminari, konferencije, manifestacije, sklapanje brakova, poslovni sastanci koji se mogu završiti određenim dogovorom ili ugovorom gde je potrebno prisustvo sudskog tumača za hrvatski jezik, odnosno njegova overa dokumenta koji dokazuje postojanje dogovora ili sporazuma između dve ili više strana.

Prevodilačka agencija ABC prevodi nudi Vam na jednom mestu sve neohpodne usluge prevodilaca i sudskih tumača za hrvatski jezik, kao i za većinu drugih stranih jezika u svetu. Naš veliki stručni tim prevodilaca i sudskih tumača je Vama na raspolaganju uvek kada su Vam potrebni pismeni i usmeni prevodi, kao i hitni prevodi sa hrvatskog jezika na srpski, prevođenje sa srpskog na hrvatski jezik, prevođenje sa hrvatskog na bilo koji drugi strani jezik i u svim drugim obrnutim situacijama za prevođenje i sudsko tumačenje. Naši sudski prevodioci za hrvatski jezik će izaći i na teren po potrebi naših klijenata. Takođe, radimo i overu već prevedene dokumentacije, kao i lekturu i korekturu različitih tekstova. Pozovite nas i uverite se u našu stručnost i iskustvo!

Kontakt

ABC prevodi - istorija i poreklo hrvatskog jezika

Hrvatski jezik spada u grupu indoevropskih južnoslovenskih jezika, koji se kao standardni jezik izdvojio 1991.godine iz srpskohrvatskog jezika. Hrvatska je 2013.godine pristupila Evropskojh Uniji, te hrvatski jezik predstavlja njen 24. službeni jezik. Hrvatski jezik je nastao na temelju staroslovenskog jezika. Prvo pismo je bila glagoljica, pa ćirilica, zatim poseban oblik ćirilice - bosančica, a tek u XIV veku je uvedena latinica. Tada dolazi do procvata pismenosti i književnosti na hrvatskom - crkvenoslovenskom jeziku, ali već krajem XV veka počinju da se izdvajaju prvo čakavski, zatim štokavski dijalekat. Prvi hrvatski rečnik je napisan 1595.godine na osnovu čakavskog narečja. Kajkavsko narečje se izdvaja 1573.godine, a uz politički uticaj biva prihvaćeno kao opštehrvatski jezik, nakon raspada Kraljevine Jugoslavije.

Ljudevit Gaj je u XIX veku standardizovao latinicu i uspostavio pravopis. 1850.godine poznat je Bečki dogovor - sporazum hrvatskih, srpskih i slovenačkih pisaca o zajedničkom književnom jeziku ovih naroda, koji je realizovan 1954.godine Novosadskim dogovorom o formiranju srpskohrvatskog jezika, karakterističnog po štokavskom narečju i ijekavskom izgovoru. Dogovoreno je da se jezik razvija u Beogradu i Zagrebu, zatim das u latinica i ćirilica ravnopravna pisma, kao i to da su ekavsko i ijekavsko narečje u svemu ravnopravni. Srpskohrvatski je funkcionisao kao lingua franca - jezik kojim govore narodi različitih jezičkih područja. 1960.godine izrađen je zajednički pravopis - jedan od strane Matice hrvatske ( na ijekavskoj latinici ), a drugi od strane Matice srpske ( na ekavskoj ćirilici ). Matica hrvatska donosi “Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika” 1967.godine, gde se poziva na suverenost hrvatskog jezika i pravo da jezik naziva sopstvenim imenom. Nakon raspada zajedničke države, ustavom iz 1990.godine hrvatski postaje službeni jezik Republike Hrvatske. Pod političkim uticajem forsira se uvođenje novih hrvatskih reči radi što većeg odvajanja od srpskog jezika.

Hrvatski jezik je razumljiv većini pripadnika bivših zemalja KSHS. Međutim, za zvanične i državne dokumente, bitno je da se obezbedi kvalitetno i verodostojno prevođenje sa srpskog na hrvatski jezik, kao i adekvatno prevođenje sa hrvatskog na srpski jezik. Prevodilačka agencija ABC prevodi nudi na jednom mestu sve vrste prevođenja sa hrvatskog jezika, kao i mogućnost angažovanja sudskih tumača za hrvatski jezik. Stručni smo da prevodimo sa hrvatskog jezika tekstove na druge svetske jezike ili u obrnutim situacijama da obezbedimo prevođenje na hrvatski jezik. Prevodi sa hrvatskog jezika u određenim situacijama moraju overu od strane sudskih tumača za hrvatski jezik.

Naši prevodioci za hrvatski jezik su prošli sve neophodne testove I poseduju sertifikate i dozvolu Ministarstva pravde da mogu vršiti prevođenje sa hrvatskog jezika i overavati pečatom prevode sa hrvatskog jezika. Ukoliko Vaši prevodi moraju imati ovakvu potvrdu, angažujte naše iskusne prevodioce za hrvatski jezik!

Kontakt

ABC prevodi - prevodilac i sudski tumač za hrvatski jezik

Hrvatski jezik kao službeni jezik upotrebljava se, osim u Hrvatskoj, još i u Bosni i Hercegodini, Crnoj Gori, Srbiji (Vojvodina), Austriji (Gradišće), delovima Rumunije i Italije. Ulaskom Republike Hrvatske u Evrposku Uniju, hrvatski jezik postaje i jedan od službenih jezika ove institucije. Hrvatskim jezikom govori oko 6 miliona stanovnika, uglavnom naseljenih na području Balkana, ali je jedan deo govornika ovog jezika naselio takođe i druge kontinente. Hrvatski jezik je regulisan od strane Vijeća za normu hrvatskog standardnog jezika, a oblast koja se bavi hrvatskim jezikom poznata je kao kroatistika. S’ obzirom da hrvatski jezik od 1954.godine do odvajanja 1991.godine nije bio zaseban već je činio zajedničku celinu sa srpskim jezikom - srpskohrvatski jezik, većina reči koje čine hrvatski su razumljive i drugim slovenskim narodima. Hrvatska je, ipak, uvek težila da se tuđe reči izbace iz upotrebe, pa su se čak nametali novi pohrvašćeni izrazi i izmišljale reči koje bi se razlikovale od ostalih južnoslovenskih jezika.

Hrvatski jezik spada u zapadnu grupu indoevropskih južnoslavenskih jezika, zajedno sa slovenskim, bošnjačkim, crnogorskim i srpskim jezikom. Zvanično pismo je latinica.. Prema dijalektima, u hrvatskiom jeziku su u upotrebi tri osnovna narečja. Jedino se u Hrvatskoj upotrebljavaju čakavsko i kajkavsko narečje, dok se štokavskim dijalektom služe kako Hrvati, tako I Srbi, Crnogorci i Bošnjaci. Svaka grupa govornika naseljenih na različitim mestima primila je određene elemente drugih jezika i razvila svoj poseban dijalekat. U okviru štokavskog dijalekta su podgrupe: slavonski ( kojim se govori isključivo u Hrvatskoj ), zatim novoštokavski ikavski, jekavski i ijekavski, zapadnoijekavski i istočnobosanski ijekavski. Ujedninjenju hrvatskog jezika najviše je doprineo Ljudevit Gaj, koji je prihvatio štokavsko narečje, ali ga je proširio i drugim dijalektima, te je 1830. godine izdao knjigu o pravilima i uspostavio standardizaciju hrvatskog jezika. Konačno prihvatanje hrvatskog kao posebnog jezika desilo se 17.juna 2008.godine kada je američka međunarodna organizacija za normizaciju jezika odredila oznake “hrv” za hrvatski, a “srp” za srpski jezik. Ova vest se pročula u septembru iste godine i od tada je hrvatski jezik međunarodno priznat.

Međutim, i dalje postoji nesklad između hrvatskog književnog i jezika u neslužbenom i poluslužbenom govoru. Kada se dodaju različiti dijalekti, treba biti oprezan prilikom prevođenja sa hrvatskog na srpski ili druge svetske jezike, kao i prevođenja sa srpskog na hrvatski jezik. Iako su mnoge hrvatske reči slične srpskim, pojedini izrazi se bitno razlikuju i mogu da naprave problem u komunikaciji ukoliko nisu adekvatno shvaćene ili prevedene. Zato je potrebno angažovati stručnjake za prevođenje sa hrvatskog jezika.

Prevodioci za hrvatski jezik kao i sudski tumači za hrvatski jezik u prevodilačkoj agenciji ABC prevodi poseduju ovlašćenje za obavljanje usluga prevođenja i overavanja dokumenata pečatom sudskog tumača. Naši prevodioci i sudski tumači su vrsni govornici hrvatskog jezika, specijalizovani za prevođenje sa hrvatskog jezika u mnogim oblastima. Hrvatska u Srbiji pronalazi pogodno tlo za proširenje poslovanja, te je prisutan veliki broj hrvatskih kompanija na našim prostorima. Samim tim se povećava i potreba za uslugama sudskih tumača i prevodilaca za hrvatski jezik. Naše usluge će Vam trebati za prevođenje različitih dokumenata sa srpskog na hrvatski jezik i obrnuto. To su uglavnom dokumenta u vezi sa stečenim obrazovanjem, različiti sertifikati, vize, vozačke dozvole, izvodi, formulari i dokumenta poput ugovora, dozvole za rad i slično. Obratite se našoj prevodilačkoj agenciji za bilo koju nedoumicu prilikom prevođenja sa hrvatskog jezika na srpski ili bilo koji jezik. Procenu teksta vršimo besplatno!

Kontakt

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).