Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlogPrikazivanje članaka po tagu prevodilac za ruski jezik

Neobicna Rusija

Neobična Rusija

Ogromna površina ove zemlje, koja se prostire u čak 9 vremenskih zona (nekada ih je bilo 11), čini Rusiju najvećom državom na svetu. Ime države potiče od starog naroda Rusa, za koje se smatra da su poreklom švedski Vikinzi. Legenda kaže da su Rusi odabrali hrišćanstvo jer nisu želeli da se odreknu alkohola, što je bio uslov za islamsku veru.

Rusija krije mnoge zanimljivosti i tajne, a o njenoj misterioznosti govori i izjava Čerčila da je Rusija zagonetka umotana u misteriju unutar enigme. Ovde postoji najmanje 15 tajnih gradova, za koje nema putokaza, ne nalaze se na mapi i potpuno su skrivena mesta na planeti.

Ural je planinski venac koji se smatra najstarijim na svetu. Sibir zauzima veliki deo površine ove zemlje, u njemu je 25% svetskog šumskog područja, a Sibirska tajga je najveća šuma na svetu. Zapadna Sibirska ravnica je najveća ravnica na zemlji. Transsibirska železnica je sa 9.288,2 km najduža pruga na svetu, koja povezuje 12 oblasti i 87 gradova. Najduža reka u Evropi, Volga, nalazi se u Rusiji. Zastrašujući viseći most Sky bridge, čija je visina 207 m, a dužina 439 m, nalazi se u ruskoj oblasti Krasnodar. U Rusiji je i najveće i najdublje slatkovodno jezero na svetu - Bajkal.

Sankt Peterburg je poznat po tome što leži na ostrvima koja povezuje 363 mostova, ne računajući one kojim su povezana predgrađa, a ukoliko bi se uzeli u obzir svi mostovi  - bilo bi ih preko 1.000. Ovaj grad je i najsevernija naseljena tačka na svetu, u kome se nalazi veliki broj muzeja, biblioteka, pozorišta, kulturnih ustanova i koncertnih dvorana. Oymyakon je najhladnije selo na svetu, u kojem je zabeležena najniža temperatura ikada -71,2⁰C. Kremlj ima zidove čija je dužina 2.232 m. Grad Jekaterinburg se od 2012. godine nalazi na UNESCO-voj listi 12 najidealnijih gradova za život. Moskva je zahvaljujući kanalima postala luka za 5 mora. Ovo je najveći evropski grad, u kojem živi i najviše milijardera. Katedrala Hrista Spasitelja u Moskvi predstavlja najvišu pravoslavnu crkvu na svetu, sa svojih 105 m visine.

U Rusiji se nalaze najveće rezerve pijaće vode, prirodnog gasa, šuma, soli, treseta, rakova, jesetre, cinka, nikla, olova, titanijuma, niobijuma, ruda gvožđa, srebra i dijamanata, a druga je zemlja po izvozu nafte. Rusija je jedina zemlja koja izlazi na 12 mora, ima najdužu granicu na svetu, a graniči se sa 14 zemalja. Čak 75% teritorije države nalazi se u Aziji, ali se Rusija smatra evropskom zemljom. Ovo je multinacionalno područje, sa preko 150 nacionalnosti, ali ruskim jezikom govori 98% stanovništva. Takođe, ruski jezik je među pet svetski najzastupljenijih jezika.
Ruski je ranije bio jezik koji se često učio u našim školama, bilo kao obavezni ili izborni predmet. I danas u Srbiji postoji poseban pijetet prema Rusiji i ruskom jeziku, pa je dosta onih ljudi koji se odluče i za život i rad u ovoj zemlji.

Ukoliko Vam je potrebno stručno ili obično prevođenje sa srpskog na ruski jezik ili obrnuto, prevodilačka agencija ABC prevodi nudi Vam i ovu uslugu. Prevodilac za ruski jezik, kao i sudski tumač za ruski jezik mogu biti angažovani u slučaju potrebe za pismenim ili usmenim prevođenjem.

Prevodi sa ruskog jezika mogu Vam biti potrebni iz različitih privatnih ili poslovnih razloga, a agencija ABC prevodi garantuje zaštitu privatnosti podataka. Naši prevodioci za ruski jezik obezbediće Vam i hitno prevođenje sa ruskog jezika na bilo koji drugi jezik, a za dogovor – posetite nas lično ili kontaktirajte putem imejla ili telefona. Čekamo Vas na nekoliko lokacija u Beogradu, ili u kancelariji u Novom Sadu.

Dobro došli!

Zanimljivo o ruskom jeziku

Zanimljivo o ruskom jeziku

Rusija ima najveću teritorijalnu površinu na svetu, a poređenja radi - malo je veća od patuljaste planete Pluton, i prostire se na dva kontinenta. U njoj se govori prevashodno ruskim jezikom; kroz različite dijalekte ruski jezik govori 98% stanovništva Rusije, mada se procenjuje da ima blizu 200 jezika kojima se ljudi u Rusiji služe. Jedan od njih je i sibirski jezik, koji je proistekao iz ruskog. Ruski jezik, inače, spada u pet najzastupljenijih svetskih jezika.

Jedna od specifičnosti ruskog jezika je upotreba imena oca pored ličnog imena, kao izraz formalnog obraćanja i poštovanja. Za to postoje i posebni nastavci za muški i ženski rod, tačnije - kada se obraćate muškoj osobi s poštovanjem, imenu oca dodajete nastavak -evič/-ovič, dok se za obraćanje ženskoj osobi imenu oca dodaje -evna/-ovna. Nesvakidašnje u ruskom pravopisu je, između ostalog, i to da se nacionalnosti pišu malim početnim slovom.

Plava boja u ruskom jeziku ima dva naziva, u zavisnosti od nijanse - sinjij se kaže za tamnu, a galuboj za svetloplavu boju. Naspram ovoga, ruski jezik nema izraze za reč ,,zabava”, što možda donekle objašnjava zašto se Rusi manje smeju nego drugi narodi. U ruskom jeziku nema reči ni za pojam ,,privatnost”, a isti izraz će se upotrebiti i kada nekome želite da kažete da postane zdraviji, i da postane deblji.

Srpski i ruski jezik, kao i narod, istog su slovenskog porekla, imaju zajedničko i ćirilično pismo, pa ne čudi što se možemo dobro sporazumeti. Mnogi izrazi su iz ruskog jezika ušli u srpski, i njih nazivamo rusizmi. Ima ih preko stotinu, a samo neki od njih su reči: zapeta, čudovište, večnost, priroda, brak, nagrada, Deda Mraz, beznadežan, žitelj, zamak, lenta, licemer, i mnoge druge. Pojedine reči iz ruskog jezika su u upotrebi i na globalnom nivou, poput reči kosmonaut, kosmodrom i kosmos, lada, kalašnjikov, mig, prizemljiti se, Sputnjik...

Bez obzira na bliskost i razumljivost nekog stranog jezika, kada želite da prevodi budu verodostojni i precizni, angažovanje prevodilačke agencije je najbolje rešenje. Zato je agencija ABC prevodi obezbedila svojim klijentima prevođenje sa srpskog na ruski jezik, kao i prevođenje sa ruskog jezika na bilo koji drugi strani jezik. Uz usluge lekture i korekture već prevedenih tekstova, ispravnost prevoda je zagarantovana. Osim toga, ako je potrebno da prevodi budu overeni, tu je naš sudski tumač za ruski jezik, koji svojom klauzulom, pečatom i potpisom garantuje za tačnost prevedenog dokumenta.

Ukoliko imate bilo kakve nedoumice u vezi sa prevođenjem, prevodioci za ruski jezik naše prevodilačke agencije stoje Vam na raspolaganju!

Sudski tumač za ruski jezik

Sudski tumač za ruski jezik

Sudski tumač odnosno sudski prevodilac za ruski jezik je osoba koja poseduje dozvolu određenog nadležnog organa za obavljanje posla stalnih sudskih tumača za ruski jezik, a u Republici Srbiji taj organ je Ministarstvo pravde. Stalni sudski prevodilac za ruski jezik mora da zadovolji sve uslove, tj. mora da prođe različite usmene i pismene provere znanja prvenstveno znanje ruskog jezika. Zatim, ovlašćeni sudski tumač za ruski jezik mora da poznaje pravnu regulativu svoje zemlje da bi mogao da se javlja po pozivu suda i obavlja prevođenje sa ruskog jezika za pravne organe. Takođe, posebno je važno kod sudskih tumača da budu specijalizovani za određenu oblast, kako bi u potpunosti razumeli i mogli da obave najkvalitetnije moguće posao prevođenja I sudskog tumačenja dokumenata kojima je neophodna overa sudskih prevodilaca za ruski jezik.

Prevodi sa ruskog jezika koji su overeni od strane sudskih tumača za ruski jezik svoju pravosnažnost dokazuju sadržajem na samom prevodu, tačnije postojanjem pečata i potpisa sudskih prevodilaca koji su obavili prevođenje sa ruskog jezika. Osim ovoga, prevodi sa overom sudskih tumača za ruski jezik moraju da sadrže i klauzulu na kraju prevoda koja dokazuje koji sudski tumač za ruski jezik je radio prevod i broj rešenja kojim je on postavljen za sudskog prevodioca. Takođe, sudski prevodi sa ruskog jezika svoju validnost i verodostojnost originalnom dokumentu dokazuju povezivanjem sa originalom ili overenom kopijom originala uz pomoć jemstvenika - kanapa za uvezivanje, u skladu sa propisima države.

ABC prevodi nude Vam na jednom mestu sve vrste prevoda sa skoro svih svetskih jezika, bilo običnih ili stručnih tekstova. Imamo stalno i honorarno zaposlene prevodioce i sudske tumače, između ostalih tu su i prevodioci i sudski tumači za ruski jezik, koji po potrebi bivaju angažovani i na terenu kada je potrebno da su prisutni na događaju ili manifestacije gde jedna od strana ne govori ovim jezikom. Takođe, obavljamo usmeno, pismeno i hitno prevođenje sa ruskog jezika, sa mogućnošću overe već prevedenog teksta pečatom sudskih tumača za ruski jezik, kao i uslugama lekturisanja i korekture dokumenata koji su na ruskom jeziku. Naši prevodi sa ruskog jezika su kvalitetni, veoma precizni i tačni, jer sarađujemo samo sa proverenim i strogo kontrolisanim prevodiocima I sudskim tumačima za ruski jezik. Vršimo sudsko tumačenje i prevođenje sa srpskog na ruski jezik i obrnuto, kao i prevođenje sa ruskog jezika na sve druge strane jezike i sa svih stranih jezika prevođenje na ruski jezik. Obratite se timu stručnjaka za sve dodatne informacije u vezi sa oblikom prevođenja koje Vam je potreban prevod - kontakt!

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).