Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlogPrikazivanje članaka po tagu prevodilacka agencija,

Prevodi medicinske dokumentacije

Prevodi medicinske dokumentacije

Pod pojmom medicinske dokumentacije podrazumevaju se lekarski nalazi, otpusne liste, izveštaji lekara specijalista, uputstva za pacijente, istorije bolesti, karakteristike lekova i uputstva za njihovu upotrebu, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za medicinske uređaje, klinička ispitivanja, laboratorijski nalazi, dokumenti za registraciju lekova i sva druga dokumenta iz oblasti medicine i farmacije.

Zbog prirode posla, ovakvu vrstu dokumenata karakteriše izrazito stručna terminologija, teško čitljiv rukopis, lekarski žargoni i skraćenice, te da bi određeni prevodilac mogao izvršiti prevođenje medicinske dokumentacije - preko je potrebno da ima iskustvo i stručnost u radu, kao i da bude usko specijalizovan za određenu medicinsku oblast. Najkvalitetnije prevođenje medicinskih i farmaceutskih dokumenata izvršiće sam lekar ili farmaceut koji perfektno govori određeni strani jezik.

Nažalost, sve je više ljudi kojima je neophodno lečenje u inostranstvu, a samim tim nameće se i potreba za prevodima medicinskih dokumenata. U ovim slučajevima izuzetno je značajno besprekorno precizno, tačno, pouzdano i brzo prevođenje, kako bi pacijenti mogli što pre da nastave uspešno lečenje u drugoj zemlji.

Osim prevođenja medicinske dokumentacije, ovakvu vrstu prevoda potrebno je i overiti pečatom i potpisom sudskih tumača određenog jezika koji je zvaničan u zemlji u kojoj se lečenje nastavlja. Da bi sudski tumač mogao dati garanciju za verodostojnost prevedenog dokumenta, potrebno mu je dostaviti original na uvid. Osim za potrebe lečenja u drugoj zemlji, prevodi i overa prevedenih medicinskih dokumenata mogu Vam biti od koristi radi povraćaja troškova lečenja u matičnoj zemlji.

Prevodilačka agencija ABC prevodi nudi Vam najkvalitetnije prevođenje medicinskih i farmaceutskih dokumenata. Naš tim čine stručni i iskusni prevodioci i sudski tumači za preko 25 svetskih jezika, a posebno smo ponosni na mogućnost pouzdanog i tačnog prevođenja medicinskih dokumenata, jer u svom timu imamo i uskospecijalizovane sudske tumače i prevodioce.

Obezbeđujemo Vam strogu poverljivost podataka, garantovano ispravne i verodostojne prevode koji su rađeni u duhu medicinske terminologije, kako bismo obezbedili inostranom medicinskom osoblju neophodnu, nedvosmislenu razumljivost ovakve vrste dokumenata.

Kontaktirajte nas za bilo kakve nedoumice i detaljnije informacije u vezi sa Vašim potrebama za prevođenjem.

Prevođenje ličnih dokumenata

Prevođenje ličnih dokumenata

Lična dokumenta podrazumevaju prvenstveno ličnu kartu, kao i svaki drugi dokument kojim možete dokazati sopstveni identitet. Osim imena i prezimena, na njima se obično nalaze fotografija i drugi bitni podaci o određenoj osobi, poput datuma rođenja, prebivališta, državljanstva... U lična dokumenta, pored lične karte, spadaju: pasoš, vozačka i saobraćajna dozvola, radna dozvola, biografija, potvrda o državljanstvu, izvodi iz matičnih knjiga, uverenje o prebivalištu, svedočanstva i diplome, zahtevi za dobijanje vize i dozvole za boravak, itd.

Prevođenje ličnih dokumenata može biti neophodno iz različitih razloga – apliciranje za turističku vizu, konkurisanje za radnu vizu, privremeni boravak u nekoj stranoj zemlji, prijava stranog državljanina na adresu u Repubnici Srbiji, zamena strane vozačke dozvole...

Koji god da je Vaš razlog, prevodilačka agencija ABC prevodi vrši prevođenje ličnih dokumenta na preko 25 jezika.

Osim prevođenja ličnih dokumenata, u većini slučajeva biće Vam neophodno i sudsko tumačenje, odnosno prevođenje koje vrši sudski tumač za dati jezik. Ponekad će se desiti da nećete ni znati da Vam je neophodno prevođenje dokumenata, pa Vam mogu zatrebati i hitni prevodi.
 
Međutim, uz prevodilačku agenciju ABC prevodi nema potrebe za brigom! Imamo kompletan tim prevodilaca i sudskih tumača za skoro sve svetske jezike, pa ukoliko nas angažujete – nećete imati potrebe da posebno tražite prvo - prevode, a onda i overavanje ličnih dokumenata.

Naš prevodilac će brzo i kvalitetno izvršiti prevođenje svih ličnih dokumenata, dok će sudski tumač overiti dokumente pečatom i potpisom. Da bi prevodi ličnih dokumenata bili zvanični i potvrđeni kao verni originalu, neophodno je navesti i klauzulu na kraju prevoda, koja ima i broj rešenja kojim je sudski tumač postavljen za obavljanje ovakve vrste posla od strane Ministarstva pravde Republike Srbije.

Osim što su sudski tumači polaganjem zvanične zakletve pred Sudom u obavezi da čuvaju podatke svojih klijenata, prevodilačka agencija ABC prevodi takođe garantuje za strogu poverljivost i zaštićenost podataka bilo koje vrste. Da biste i Vi bili sigurni u to, ustanovili smo praksu potpisivanja Ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata, a kao jedan od dokaza našeg kvaliteta je i sertifikat ,,Firma od poverenja”.

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).