Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlogPrikazivanje članaka po tagu prevodjenje sa srpskog na albanski jezik

Neobična Albanija

Neobična Albanija

O Albaniji možda najmanje znamo od svih zemalja sa kojima se graničimo, a jedan od razloga leži u činjenici da je Albanija bila zatvorena za svet u vreme vladavine Enver Hodže, koji je bio na vlasti sve do 1985. godine. Usled želje da Albanija bude samostalna u svakom pogledu, Enver Hodža ju je doveo skoro do propasti, pogotovo u ekonomsko-trgovinskom smislu. On je svojevremeno širom Albanije gradio bunkere u svrhu sakrivanja od iznenadnih neprijateljskih napada. Da bi proverio kvalitet gradnje, bacao je granate na buknere u kojima su bili inženjeri – ako nisu bili dobre gradnje, niko ne bi preživeo i tada bi tražio druge projektante. Nekad je bilo više od 600.000 bunkera povezanih podzemnim hodnicima, a danas ih nije ostalo mnogo i predstavljaju turističku atrakciju.
 
Nepoznanica je da se ovde nalazi preko 250 pravoslavnih crkava i manastira, a mnoge od njih su uništene u postsocijalističkoj epohi. One koje su opstale obnovljene su i predstavljaju bisere srednjovekovne arhitekture na svetskom nivou. Ono što je vizuelno uočljivo u poređenju glavnih gradova Republike Srbije i Republike Albanije jesu spomenici na centralnim prestoničkim trgovima – beogradski spomenik knezu Mihailu i spomenik Skenderbegu u Tirani.

Interesantno je da je albanski nacionalni heroj Đurađ Kastriotić Skenderbeg srpskog porekla, a po njemu je ime dobio i poznati konjak. Albanski konjak „Skenderbeg“ pravi se u fabrici u Draču. Ovaj grad i jadranska luka jedan je od najstarijih gradova u Albaniji, bio je njen glavni grad nakon proglašenja nezavisnosti 1912. godine, a nekada je bio i najveća luka u Osmanskom carstvu sa evropske strane. Drač su još Grci osnovali 627. godine p.n.e., kada se nazivao Epidamnos, a pod rimskom vlašću promenio je ime u Dirahion. U Draču se nalazi rimska arena, odnosno amfiteatar iz II veka.

Na granici Albanije i Crne Gore prostire se Skadarsko jezero, najveće na Balkanu, koje je bogato različitim i retkim vrstama riba i ptica, kao i mnogim biljnim vrstama. Skadar ima oko 50 ostrva, a na nekima se mogu videti stari manastiri i utvrđenja. Još jedna od zanimljivih lokacija u Albaniji je i dobro očuvani osmanski grad grad Gjirokastra, čije su kuće građene tako da krovove prekrivaju kamene ploče. Zato je ovo mesto poznato kao „kameni grad“ i nalazi se na listi Svetske baštine.

Albanija sve više privlači ljude, jer i danas nije dovoljno istražena. Malo je onih koji znaju da u Albaniji postoji 450 km morske obale, a neke od plaža krasi beli pesak i prozirna voda. Jedan od najlepših izvora na svetu nalazi se upravo ovde - izvor Plavo oko (Syri i Kalter). Njega su u vreme komunizma mogli videti samo visoki zvaničnici. Tektonskog je porekla, a interesantno je da se ne zna njegova dubina, jer usled jakih struja ronioci nisu mogli da idu dalje od 50 m dubine.

Albanci svoju zemlju nazivaju Shqipëria, što se prevodi kao “zemlja orlova”, a orao se nalazi i na zastavi države. Ukoliko se posebno interesujete za Albaniju, preporučujemo da istraživanje započnete od jezika, što je najbolji način za upoznavanje zemlje, naroda i kulture. Prevodilačka agencija ABC prevodi može Vam izaći u susret ukoliko su Vam potrebni prevodi sa albanskog jezika. Naš tim prevodilaca za albanski jezik vrši prevođenje sa srpskog na albanski jezik i obrnuto, kao i prevođenje sa albanskog jezika na neki drugi strani jezik. Osim pismenog prevođenja stručnih i običnih tekstova, naši prevodioci za albanski jezik mogu biti angažovani i za usmeno prevođenje. Takođe, ukoliko Vam je potrebna overa dokumenata, sudski tumač za albanski jezik naše prevodilačke agencije brzo će Vam obezbediti neophodnu overu, a po potrebi vršimo i lekturu i korekturu već prevedenih tekstova.

Dobro došli!

Zanimljivo o albanskom jeziku

Zanimljivo o albanskom

Iako spada u indoevropske, albanski jezik je zaseban makrojezik i nema posebnu podgrupu jezika kojoj pripada. Smatra se da potiče od staroilirskih jezika, ali to je samo jedna od teorija njegovog nastanka. Albanski naziv za albanski jezik glasi „gjuha shqipe“, gde reč „shqip“, kao pridev, znači „jasan/jasno“, pa se „gjuha shqipe“ može prevesti i kao „govoriti razgovetno“. Međutim, imenica „shqipe, shqiponjë“ znači „orao“, koji se ističe i na albanskoj zastavi.

Albanska abeceda sadrži 36 slova, od kojih je 29 suglasnika i sedam samoglasnika. Pismo je latinično i kao takvo je postalo službeno 1908. godine, dok su se pre toga mogli naći tekstovi na albanskom jeziku pisani ćiriličnim, arapskim i grčkim pismom. Pojedina slova se kombinuju da bi se stvorili određeni glasovi koji nemaju poseban znak. Takve su npr. kombinacije slova „dh“, koja se izgovara kao englesko „the“, i „xh“, koja se čita kao „dž“.

Kada su u pitanju dijalekti, reka Škumbin čini granicu između dva glavna dijalekta albanskog jezika - toskijskog i gegijskog. Između ta dva dijalekta postoje jasne razlike u govoru i pisanju, kao i u gramatici. Međutim, govornici se i pored toga mogu razumeti. Na albanski jezik uticali su i drugi jezici, a ponajviše slovenski jezici, latinski, starogrčki, italijanski i turski jezik, kao i neki od baltičkih jezika. Leksika albanskog je bogata i rečima poreklom iz bugarskog i rumunskog jezika.
 
Najstariji tekst napisan na albanskom jeziku, na gegijskom dijalektu, potiče iz 1462. godine - „Obrazac krštenja“, odnosno „Formula e pagëzimit“ - koji je napisao drački biskup, a u Firenci otkrio rumunski istoričar. Zatim je tu Rečnik Arnolda fon Harfa („Fjalori i Arnold von Harfit“) iz 1496. godine u kojem postoji 26 reči albanskog porekla. Uglavnom, spisi na albanskom jeziku do XIX veka pretežno su bili od verskog značaja.

U Srbiji, tačnije na Univerzitetu u Beogradu, nalazi se jedina katedra u regionu i jedna od najboljih u Evropi na kojoj se izučava albanski jezik. Tako je i prevođenje sa albanskog jezika vrlo specifična usluga, jer je retko ko stručan za takvu vrstu posla. Međutim, prevodilačka agencija ABC prevodi prepoznala je značaj ovog jezika, pogotovo na našim prostorima, pa je tako prevođenje sa srpskog na albanski jezik i obrnuto jedna od mnogih prevodilačkih usluga koje obezbeđuje odabrani tim.

Prevodioci za albanski jezik su vrsni poznavaoci albanskog, koji prevođenje sa albanskog jezika mogu obezbediti i u hitnim slučajevima. Prevodi sa albanskog jezika na srpski ili bilo koji drugi strani jezik mogu Vam biti potrebni u slučaju poslovanja sa Albanijom ili nekom drugom zemljom u kojoj postoje albanske firme i govornici ovog jezika. Prevodilac za albanski jezik će Vam obezbediti tačan prevod, dok će sudski tumač za albanski jezik svojim pečatom na određenom dokumentu staviti garanciju za ispravnost i verodostojnost prevedenog dokumenta. Za besplatnu procenu teksta za koji Vam je neophodno prevođenje sa albanskog jezika ili na albanski jezik - kontaktirajte sa nama i dobićete odgovor u najkraćem roku. Biće nam zadovoljstvo da budete naši zadovoljni klijenti!

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).