Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlogPrikazivanje članaka po tagu prevodjenje sa srpskog na rumunski jezik

Neobična Rumunija

Neobična Rumunija

Ukoliko Vas put odnese u Rumuniju, nije naodmet da znate i neke zanimljivosti o ovoj zemlji. Ime ove države prevodi se kao „građanin Rimskog carstva“, jer je sam naziv potekao od reči „romanus“, još u vreme rimske vladavine. Njen glavni grad, Bukurešt, osnovao je Vlad Tepeš, poznatiji kao grof Drakula. U Bukureštu se nalazi palata Parlament, koja je jedna od najvećih zgrada na svetu, a svakako najveća zgrada parlamenta. Ovde se nalazi i Seoski muzej – muzej na otvorenom koji je ima više od 300 drvenih kućica, crkava, vetrenjača...

Oblast Transilvanija je poznata iz različitih istorijsko-geografskih razloga. Po njoj je Rumunija čuvena u celom svetu, najviše zbog već pomenutog grofa Drakule, poznatog po svojoj svireposti i krvoločnosti u borbi protiv Turaka. Naime, legenda kaže da je uživao da jede posmatrajući ljude koji se muče dok umiru nabijeni na kolac. Iza njega je ostalo mnogo zamkova u kojima je boravio tokom određenog perioda života. Jedan od njih je i Sigišoara u kojem se Vlad Tepeš rodio, a danas se ovaj istorijski grad nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine.

Iako kroz Temišvar danas prolazi Begej, nekada je ovuda prolazila i reka Tamiš, po kojoj je ovaj grad dobio ime. Temišvar je bio prvi kopneni grad u Evropi koji je osvetljen električnim sijalicama - još 1884. godine. Ovde se nalazi Muzej Banata, zooloski vrt sa brojnim retkim vrstama egzotičnih životinja, zamak Huniazilor, koji predstavlja najstariju zgradu Temišvara, kao i mnoge druge zanimljivosti i atrakcije.

U Rumuniji se nalazi delta Dunava u Crno more, druga evropska rečna delta prema veličini, a proglašena je za rezervat prirode i nalazi se na listi Svetske baštine UNESCO-a. Na ovoj listi, osim pomenute Sigišoare i delte, nalazi se još 5 lokacija u Rumuniji: crkve Moldavije, dačka tvrđava u planinama Orašti, manastir Horezu, crkve brvnare u selu Maramureš i sela sa utvrđenim crkvama u Transilvaniji. U Rumuniji je najveća evropska kamena skulptura – 40 m visoka statua kralja Decebala, koja je uklesana u stene. Takođe, ovde se nalazi i jedini evropski muzej zlata, koji u svojoj kolekciji ima preko 2.000 komada zlata sa različitih svetskih lokacija.

Nacionalna valuta u Rumuniji je lej, a ova reč se prevodi kao „lav“. Rumunski jezik je inače jedini romanski jezik na području istočne Evrope, a s obzirom na poreklo –sličan je italijanskom, španskom, portugalskom i francuskom jeziku.

Ukoliko Vam je potrebno prevođenje sa rumunskog jezika ili na rumunski, prevodilačka agencija ABC prevodi, između ostalih, ima i ovaj jezik u svojoj ponudi.

Prevodilac, kao i sudski tumač za rumunski jezik, obezbediće Vam najkvalitetnije stručno ili obično prevođenje sa srpskog na rumunski jezik, i obrnuto. Prevodilac za rumunski jezik takođe može da prevodi sa rumunskog jezika tekstove i dokumente i na druge strane jezike. Naši prevodioci za rumunski jezik mogu biti angažovani i za usmeno i za pismeno prevođenje. Za sve ostale informacije i dogovor kontaktirajte nas i raspitajte se o uslovima naših prevodilačkih usluga.

Dobro došli!

Zanimljivo o rumunskom jeziku

Zanimljivo o rumunskom jeziku

Rumunski jezik je jedini romanski jezik sa istočne strane Evrope i vodi poreklo od vulgarnog latinskog. Budući da je Rumunija bila okružena slovenskim zemljama - rumunski sadrži oko 10 odsto izraza koji potiču iz slovenskih jezika, dok je oko 70 odsto reči u rumunskom jeziku poreklom iz drugih romanskih jezika. Interesantno je i to da u skoro svakoj rečenici postoji bar jedna latinska reč, jer je čak oko 2.000 reči u rumunskom jeziku poreklom iz latinskog, a najmanje 100 takvih reči postoji još jedino u ovom jeziku. Svako ko zna jedan od romanskih jezika lakše će se snaći kada su u pitanju učenje, razumevanje i prevođenje sa rumunskog jezika, jer je veoma sličan svim romanskim jezicima, a pogotovo italijanskom.

Na razvoj ovog jezika uticali su i drugi sunarodnici - Mađari, Grci, Bugari, Nemci… Rumunski jezik ima preko 25 miliona govornika, što izvornih, što onih koji ga govore kao drugi strani jezik. Najveći broj Rumuna živi u Rumuniji i Moldaviji, ali značajan deo živi i u AP Vojvodini, pa je iz tog razloga rumunski u ovoj pokrajini priznat kao zvaničan jezik.

U rumunskom jeziku postoji 28 slova, ali 27 glasova, jer se slova „â“ i „î“ izgovaraju isto, dok imaju različitu pravopisnu upotrebu. Iako postoji osam samoglasnika, kao vokali se uvek upotrebljavaju sledeća četiri slova „a“, „ă“, „â“, „î“, dok „e“, „i“, „o“ i „u“ mogu biti i poluvokali. Slova „q“, „x“ i „w“ se koriste u pisanju stranih imena i pojmova. Uključujući i ova tri slova, rumunsko pismo broji 31 slovo. Zanimljivo je da ne postoji reč u rumunskom jeziku koja se završava na slovo „q“, a najmanje se koristi slovo „x“. U rumunskom jeziku postoji pet padeža (u poređenju sa srpskim jezikom, nedostaju instrumental i lokativ). Ono što rumunski izdvaja od ostalih romanskih jezika jeste činjenica da određeni članovi stoje na kraju imenice, kao sufiksi.

Iako se naša država graniči sa Rumunijom, malo je Srba koji znaju za njene prirodne lepote i interesantne činjenice o njoj. Verovatno smo svi čuli za Transilvaniju i Drakulin zamak, ali da li ste znali da ova država ima toliko zlatnih resursa da predstavlja najbogatiju državu Evrope i jedinu evropsku zemlju koja ima muzej zlata? Evo još nekih zanimljivosti o Rumuniji: saobraćajna mreža u Bukureštu je četvrta po  veličini u Evropi; drugi najveći evropski glečer nalazi se u Rumuniji podno Bihor planine; ima najveću površinu netaknutih šuma u Evropi gde se nalazi 13 nacionalnih parkova i tri biosferska rezervata; delta Dunava u Crno more je drugo najveće i najočuvanije ušće u Evropi; Sapanta Peri u Rumuniji je najviša crkva od drveta u svetu i druga najviša drvena građevina u Evropi.

Ako Vas životni put navede u Rumuniju ili imate poslovne partnere u ovoj zemlji pa su Vam potrebni prevodi sa rumunskog jezika, obratite se stručnjacima za prevođenje sa rumunskog jezika. U prevodilačkoj agenciji ABC prevodi rade iskusni prevodioci za rumunski jezik, koji će u najkraćem roku izvršiti prevođenje sa srpskog na rumunski jezik i obrnuto, ili prevođenje sa rumunskog jezika na bilo koji drugi strani jezik. Ukoliko su Vam neophodni overeni prevodi, tu su naši sudski tumači za rumunski jezik. Prevodilac za rumunski jezik može izvršiti usmeno i pismeno prevođenje sa rumunskog jezika, a po potrebi radimo lektorisanje i korekturu bilo koje vrste prevoda. Angažujte nas i nećete se pokajati!

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).