Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlog
ABC prevodi - istorija i poreklo nemačkog jezika   Nemački jezik pripara indo-evropskoj zapadno-germanskoj grupi, kojim govori oko 200 miliona ljudi širom sveta. Nemački jezik je u XIX i XX veku prevazilazio granice svoje izvorne zemlje, te se upotrebljavao u mnogim sferama i imao govornike širom Evrope, Amerike i Azije. Znanje nemačkog jezika u to vreme nije označavalo nacionalnost, već urbanost i poslovnu komunikaciju. Potisnuo je čak i latinski jezik…
ABC prevodi - istorija i poreklo bugarskog jezika   Bugarski jezik, kao jedan od jezika Južnih Slovena, najsličniji je makedonskom jeziku, koji se u Bugarskoj čak smatra samo jednim od varijeteta bugarskog jezika. Bugarska, kao jedna od najstarijih evropskih država koju su naselili Tračani još 3500 godina pre nove ere, ima bogatu istoriju, a samim tim i istoriju jezika koji je pretrpeo tri glavna preobražaja. Bugarski jezik je podeljen na…
ABC prevodi - istorija i poreklo engleskog jezika   Engleski jezik je zapadnogermanskog porekla - potiče od jezika germanskih doseljenika  (Frizijaca, Angla, Sasa i Jutija). Uz globalnu upotrebu predstavlja 4.najrasporostranjeniji jezik, a sa preko pola miliona reči - engleski rečnik predstavlja najveći rečnik na svetu. Međutim, nije uvek bio ovakav kakvim ga danas poznajemo. Angli nazvani po pradomovini Engle su govorili jezikom Englisc, od čega je nastala današnja reč English.…
ABC prevodi - prevodilac i sudski tumač za kineski jezik   Kineski jezik, odnosno sve varijacije kineskog govornog jezika spadaju u kinesko-tajsku podgrupu sino-tibetanske grupe jezika, koja potiče od proto-sino-tibetanske porodice. Ovo je jezik Han nacionalnosti, koja čini oko 94 % kineske populacije. S’ obzirom na velike varijacije i nerazumevanje jezika među ljudima različitih koneskih govornih područja, kineski dijalekti bi se mogli smatrati zasebnim jezicima. Kineski jezik je tonski jezik,…
ABC prevodi - prevodilac i sudski tumač za poljski jezik   Poljski jezik, osim što je službeni jezik Republike Poljske, od 2004. godine je zvanično i službeni jezik Evropske Unije. Nastao od praindoevropskog, sa češkim, slovačkim, pomeranskim, gornjolužičkim, donjolužičkim i izumrlim polapskim jezicima čini skupinu indoevropskih zapadnoslovenskih jezika kojim govori oko 40 miliona ljudi na svetu ( od kojih je većina naseljena u Poljskoj i govori ovim jezikom kao maternjim…
ABC prevodi - prevodilac i sudski tumač za mađarski jezik   Mađarski jezik pripada ugarskoj grupi uralskih jezika, iz podgrupe ugro-finskih jezika. Sličan finskom i estonskom jeziku, mađarski je najveći član ove podgrupe, a ima oko 15 miliona govornika. Osim u Mađarskoj, mađarski je službeni jezik i u delovina Slovenije, Rumunije i Srbije ( u 28 lokalnih samouprava Vojvodine ), dok se njime služe i stanovnici Slovačke, Rumunije, Ukrajine, Hrvatske…
ABC prevodi - prevodilac i sudski tumač za albanski jezik   Albanski jezik je jedan od indoevropskih makrojezika, odnosno satemskih jezika - poput grčkog. To znači da albanski jezik kao izdvojen pripada nezavisnoj grupi jezika, tj. ni sa jednim indoevropskim balkanskim jezikom nema posebnu sličnost, iako postoje određene sličnosti sa drugim stranim jezicima. Ovim jezikom  govori oko 7 miliona stanovnika, najviše u Albaniji, čiji je službeni jezik od 1952.godine. Zatim,…
ABC prevodi - prevodilac i sudski tumač za hrvatski jezik Hrvatski jezik kao službeni jezik upotrebljava se, osim u Hrvatskoj, još i u Bosni i Hercegodini, Crnoj Gori, Srbiji (Vojvodina), Austriji (Gradišće), delovima Rumunije i Italije. Ulaskom Republike Hrvatske u Evrposku Uniju, hrvatski jezik postaje i jedan od službenih jezika ove institucije. Hrvatskim jezikom govori oko 6 miliona stanovnika, uglavnom naseljenih na području Balkana, ali je jedan deo govornika ovog…
ABC prevodi - prevodilac i sudski tumač za češki jezik Češki jezik spada u grupu indoevropskih slovenskih jezika, konkretnije u grupu zapadno-slovenskih jezika, kojoj pripadaju još i poljski i slovački, te su pomenuti jezici veoma slični. Najsrodniji češkom je slovački jezik, te je narodima ovih govornih područja s’toga lakše da se razumeju u međusobnoj komunikaciji. Češki jezik je službeni jezik u Republici Češkoj, gde ga govori oko 95% stanovnika, a…
ABC prevodi - prevodilac i sudski tumač za slovački jezik   Slovačkim jezikom se kao zvaničnim govori u dve države i to u Republici Slovačkoj i u Srbiji, odnosno u AP Vojvodini, gde je slovački jezik dobio status službenog jezika manjina usled naseljenosti velikog broja Slovaka u ovoj pokrajini. Govori se još i u Českoj, Mađarskoj, Rumuniji i Ukrajini, i ima oko 7 miliona govornika širom Evrope. Takođe, jedan je…
ABC prevodi - prevodilac i sudski tumač za francuski jezik Francuski jezik je u grupi romanskih jezika. Francuski je zvaničan jezik u preko 30 zemalja, a najčešće se govori u Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Kanadi i Švajcarskoj. Jedan je od zvaničnih jezika Evropske Unije, Ujedinjenih nacija kao i mnogih drugih svetskih organizacija. U Evropi zauzima 3.mesto prema upotrebi, a 2.mesto prema učenju svetskih jezika. Francuskim jezikom se kao maternjim služi preko…
ABC prevodi - prevodilac i sudski tumač za makedonski jezik   Makedonski jezik je službeni i književni jezik Republike Makedonije od 1944.godine kada je formirana država i kada su Makedonci priznati kao poseban narod. Pripada balkanskim jezicima i grupi indo-evropskih južnoslavnenskih jezika, istoj kao i ruski, srpski i bugarski jezik. Iako ima dosta sličnosti među ovim jezicima, značajne razlike u makedonskom su: gubljenje padeža, trećesložni akcenat, dvojni objekat, kao I…
ABC prevodi - prevodilac i sudski tumač za slovenački jezik   Slovenački ili kako ga još nazivaju - slovenski jezik spada u zapadnu podgrupu južnoslovenskih jezika. Predstavlja zvaničan jezik u Republici Sloveniji, ali se govori i u Austriji, Italiji, Mađarskoj i Hrvatskoj, gde živi značajan broj Slovenaca. Kao maternjim jezikom, slovenački govori oko 2 miliona stanovnika u Sloveniji, dok u drugim državama ima oko 500 hiljada Slovenaca ( jedan značajan…
ABC prevodi - prevodilac i sudski tumač za bugarski jezik Bugarski jezik spada u grupu južnoslovenskih jezika, podgrupa slovenske grane indoevropskih jezika i službeni je jezik Bugarske. Bugarskim jezikom se kao maternjim služi oko 9 miliona ljudi, od kojih većina živi u Bugarskoj. Kao manjinski jezik, bugarski je prisutan u Srbiji, Rumuniji, Moladaviji i Ukrajini, a može se čuti takođe i u Grčkoj i Turskoj. Ulaskom Bugarske u Evrposku Uniju,…
Strana 9 od 10

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).