Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlog
Šta je usmeno prevođenje? Usmeno prevođenje je znatno drugačije od pismenog, prvenstveno iz razloga što nije potrebno prevoditi svaku reč, već je neophodno jasno i precizno preneti suštinu izlaganja jednog govornika sagovorniku na drugom jeziku, tj. interpretirati reči. Veoma je bitno napraviti razliku između dve vrste usmenog prevođenja, odnosno konsekutivnog i simultanog prevođenja. Konsekutivno prevođenje podrazumeva prevođenje određenog govora nakon nekoliko minuta izlaganja jednog sagovornika drugom, dok onaj prvi prestaje…
Šta sve podrazumeva pismeno prevođenje? Pismeno prevođenje je usluga prevodilačkih agencija koja podrazumeva prevode stručnih ili običnih tekstova i dokumenata, a koji mogu dodatno biti overeni pečatom sudskih prevodilaca, tj. sudskih tumača, kao i Haškim apostilom, ukoliko to zahteva određena zemlja za pojedine dokumente. Da bi sudski tumači mogli prevode overiti svojim pečatom i potpisom, čime garantuju za verodostojnost prevedenih tekstova ili dokumenata, neophodno je da imaju licencu Ministarstva pravde…
Zašto baš ABC prevodi? Zato što naš tim čini više od 50 sudskih tumača i prevodilaca  koji su stručnjaci za različite oblasti, preko 30 profesora, kao i izvornih govornika različitih stranih jezika, lingvisti i lektori. S obzirom da na kvalitet prevoda najviše utiče prevodilac, odabir tima prevodilačke agencije je najznačajniji deo posla. Svakog meseca obezbeđujemo akcije na određeno prevođenje, a ovog meseca je to: 10% popusta na prvi prevod i…
Čemu služi i kada se stavlja haški apostil? Sve države potpisnice Haške konvencije od 5.10.1961. godine oslobodile su se potrebe pojedinačne legalizacije javnih isprava koje su u upotrebi u međunarodnom pravnom prometu. Nekada SFRJ, a sada Republika Srbija nastavila je sa članstvom i time potvrdila ovaj sporazum. Pored naše države ima još 112 potpisnica, među kojima su Albanija, Kina, Belgija, Finska, Norveška, Švedska, Velika Britanija, Rumunija, Bugarska, Češka, Poljska, Slovačka,…
Zanimljivo o arapskom jeziku Arapski jezik i pismo postoje od VI veka, a uglavnom se vezuju za islamsku versku zajednicu, jer je ovim jezikom napisana i njihova sveta knjiga – Kuran. Ono što je latinski jezik bio za Evropljane, to je arapski jezik za islamsku populaciju, nauku, trgovinu, filozofiju... Od svih semitskih jezika, čijoj porodici pripada, arapski je najzastupljeniji. Kao takav, izvršio je uticaj na mnoge druge svetske jezike, u…
Zanimljivo o albanskom Iako spada u indoevropske, albanski jezik je zaseban makrojezik i nema posebnu podgrupu jezika kojoj pripada. Smatra se da potiče od staroilirskih jezika, ali to je samo jedna od teorija njegovog nastanka. Albanski naziv za albanski jezik glasi „gjuha shqipe“, gde reč „shqip“, kao pridev, znači „jasan/jasno“, pa se „gjuha shqipe“ može prevesti i kao „govoriti razgovetno“. Međutim, imenica „shqipe, shqiponjë“ znači „orao“, koji se ističe i…
Zanimljivo o ukrajinskom jeziku Ukrajina je sa svojih 603.700 km² najveća zemlja u Evropi, ne računajući Rusiju, čija se površina prostire većim delom na azijskom kontinentu. Ima preko 48 miliona stanovnika. Službeni jezik je ukrajinski, ali većina stanovnika govori i ruskim jezikom. Interesantno je da se u Ukrajini nalazi najdublja metro stanica na svetu, duboka 105 metara, a takođe i najduža trasa za trolejbuse, duga 86 kilometara. U ovoj zemlji…
Zanimljivo o bugarskom jeziku Da li ste znali da je u Bugarskoj sve do 1989. godine bilo obavezno učenje ruskog jezika? Međutim, danas mnogi odbijaju da ga govore pa je engleski jezik drugi po upotrebi u ovoj državi. Engleski je posebno privlačan mlađim generacijama, a od ulaska u Evropsku uniju – bugarski studenti praktikuju usavršavanje na univerzitetima širom Evrope. Bugarsko pismo je ćirilično, sadrži 30 slova, i ona je trenutno…
Zanimljivo o makedonskom jeziku Republika Makedonija je jedna od najmanjih država u Evropi. Jedan od prvih dokumenata koji je ukazivao na postojanje makedonskog jezika i koji je overio javni notar jeste onaj iz 1923. godine između stanovnika makedonskog sela Platani i Grčke, gde se spominje da ti seljani ne govore drugim jezikom do makedonskim i da je prevodilac za makedonski jezik morao biti njihov predstavnik. Međutim, književnost i književni makedonski…
Zanimljivo o mađarskom jeziku Jedna od najstarijih evropskih država formirana još 896. godine jeste Mađarska. Iako u Evropi dominiraju indoevropski jezici - slovenske, germanske i romanske porodice, mađarski je jedan od pet jezika koji imaju drugo poreklo, a pripada uralskoj grupi. Mađarska abeceda sastoji se od 44 slova. Najsličniji mađarskom su mansijski i hantski jezik, koji su istog porekla, mada se u mađarskom mogu čuti i reči slovenskog, turskog i…
Zanimljivo o rumunskom jeziku Rumunski jezik je jedini romanski jezik sa istočne strane Evrope i vodi poreklo od vulgarnog latinskog. Budući da je Rumunija bila okružena slovenskim zemljama - rumunski sadrži oko 10 odsto izraza koji potiču iz slovenskih jezika, dok je oko 70 odsto reči u rumunskom jeziku poreklom iz drugih romanskih jezika. Interesantno je i to da u skoro svakoj rečenici postoji bar jedna latinska reč, jer je…
Zanimljivo o poljskom jeziku Naziv Poljska potiče od praslovenskog plemena Poljani, koje je živelo u ravnicama, tj. na poljanama, pa je otuda i zemlja dobila ime. Država Poljska je po veličini na devetom mestu u Evropi, a ima oko 40 miliona stanovnika. Ova zemlja ima najrazvijeniju ekonomiju od svih nekadašnjih socijalističkih zemalja i spada u jednu od privreda koje su se najbrže razvile posle pristupanja Evropskoj uniji. Prihodi u Poljskoj…
Zanimljivo o portugalskom jeziku Najstariji zapisi na portugalskom jeziku pronađeni su na pravnim dokumentima iz IX veka. Portugalski jezik u upotrebi je na svim kontinentima i ima preko 230 miliona govornika. Iako se ovaj jezik razvio u Portugaliji, Brazil je zemlja sa najviše portugalskih govornika. U gradu Sao Paulo u Brazilu nalazi se i Muzej portugalskog jezika. U Brazilu je portugalski jezik službeni, a odatle potiče i najrasprostranjenija varijanta ovog…
Zanimljivo o hrvatskom jeziku Sve do 1990. godine hrvatski jezik nije postojao kao samostalan. Tek nakon raspada Savezne Federativne Republike Jugoslavije i otcepljenja Hrvatske, ovaj jezik je počeo samostalno da se razvija i da dobja zaseban tretman kao jezik naroda Republike Hrvatske. Najstariji tekstovi pisani u Hrvatskoj napisani su glagoljicom, prvim pismom svih Slovena. U XII veku razvija se posebno ćirilično pismo – bosančica, a tek u XIV veku počinje…
Strana 4 od 9

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).