Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlog
Zanimljivosti danskog jezika Svi znaju da je Danska postojbina lego kockica, ali malo ko zna da je reč „lego” nastala od danskog izraza „leg godt!” što se prevodi kao „lepo se igraj!”. Za danski jezik važi isto što i za holandski - postoje dosta duge i komplikovane reči u pisanom obliku zbog spajanja izraza. Najduže danske reči su „speciallægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode“ - 51 slovo - što znači „period plana za stabilizaciju za…
ABC prevodi - Zanimljivosti holandskog jezika Da li ste znali da skoro svaki građanin Holandije govori engleski, a većina i nemački jezik? Holanđani veoma vrednuju poznavanje stranih jezika, pa im je u sklopu obaveznog školovanja obezbeđeno učenje najmanje dva strana jezika. Sa druge strane, holandski jezik nije među popularnim jezicima koje ostatak sveta želi da nauči. Oni koji se odluče na učenje holandskog jezika znaju da je on mešavina francuskog,…
ABC prevodi - Istorija i poreklo švedskog jezika Švedski je severnogermanski istočnoskandinavski jezik iz porodice indoevropskih jezika, a broji oko 10 miliona govornika uglavnom iz Švedske i Finske. Predstavlja službeni jezik ovih država, kao i Evropske unije i Nordijskog saveta, a regulisan je od strane Švedskog jezičkog saveta. Kao svi skandinavski jezici, i švedski poreklo vodi iz nordijskog jezika kojim se govorilo u vikinškom dobu, da bi se u IX…
ABC prevodi - Istorija i poreklo rumunskog jezika Rumunski jezik pripada istočnoromanskoj grupi italsko-romanskih jezika iz indoevropske porodice. Osim u Rumuniji, govori se još i u Moldaviji, Rusiji, Ukrajini, Srbiji, Mađarskoj, Kanadi, SAD-u i Izraelu, a službeni je jezik Rumunije prema Ustavu iz 1991. godine, Moldavije i Srbije odnosno Vojvodine, kao i Evropske unije od 2007. godine. Razvoj rumunskog jezika reguliše Rumunska akademija, a rumunskim jezikom govori oko 25 miliona…
ABC prevodi - Istorija i poreklo norveškog jezika Norveški jezik pripada porodici indoevropskih jezika, a spada u podgrupu severnogermanskih zapadnoskandinavskih jezika. Ima oko 5 miliona govornika koji žive uglavnom u Norveškoj, gde je ovaj jezik i službeni. Norveški je takođe službeni jezik Nordijskog saveta, a reguliše ga Norveški jezički komitet. Norveški jezik poreklo vodi iz nordijskog jezika kojim se govorilo do 1000. godine, kada su se za pisanje koristile rune.…
ABC prevodi - istorija i poreklo japanskog jezika Klasični japanski jezik se koristio u periodu između 794. i 1185.godine i od njega je postao starojapanski jezik. Nastanak japanskog jezika povezuje se sa jezicima koji su se govorili na korejskom poluostrvu i Mandžuriji. Na početku se japanski jezik nazivao jamatokotoba i imao je mali broj glasova, a više glasovnih kombinacija. Kasnije je na njega uticao kineski jezik i pismo, što za…
ABC prevodi - Istorija i poreklo holandskog jezika Holandski jezik se izdvojio iz indoevropskih zapadnogermanskih jezika kao deo uže grupe niskonemačkih donjofranačkih jezika. Osim u Holandiji, govori se još i u Belgiji, Surinamu, Arubi, Holandskim Antilima, u francuskoj Flandriji, Južnoafričkoj Republici i Indoneziji, te ima oko 22 miliona govornika čiji je ovo maternji jezik. Holandski jezik ima status službenog jezika u Holandiji, Belgiji, Surinamu, Arubi, Kurasaou, Svetom Martinu, takođe u…
ABC prevodi - Istorija i poreklo grčkog jezika Grčki jezik pripada porodici indo-evropskih helenskih jezika, a ima oko 12 miliona govornika koji žive prevashodno u Grčkoj i na Kipru, gde grčki predstavlja i zvanični službeni jezik. Grčki je takođe službeni jezik Evropske Unije, a kao manjinski priznat je u Albaniji, Jermeniji, Rumuniji, Ukrajini i Italiji. Ima dosta teorija o postanku grčkog jezika, kao npr. I tada je nastao migracijom proto-grčkog…
ABC prevodi - istorija i razvoj arapskog jezika Arapski jezik je južno - semitski makrojezik jezik koji pripada afroazijskoj porodici, a postoji i nauka koja se bavi arapskim jezikom i ona se naziva arabistika. Arapski jezik jedan je od najstarijih jezika, a prvi tekstovi napisani ovim jezikom tačnije staro-severno arapskim jezikom beleže se još od davnog VIII veka pre nove ere. Arapski jezik postoji od predislamskog vremena, ali je tada…
ABC prevodi - Istorija i poreklo danskog jezika Danski jezik pripada severnogermanskim istočnoskandinavskim jezicima i potiče iz porodice indoevropskih jezika. Ima oko 6 miliona govornika koji većim delom žive u Danskoj, a danski se govori još i na Farskim ostrvima, Grenlandu, Islandu u Nemačkoj. Od 1973.godine predstavlja takođe i zvaničan jezik Evropske unije, a regulisan je od strane Danskog jezičkog komiteta. Iako se većina Danaca služi standardnim danskim jezikom, postoje brojne…
ABC prevodi - istorija i razvoj arapskog jezika   Arapski jezik je južno - semitski makrojezik jezik koji pripada afroazijskoj porodici, a postoji i nauka koja se bavi arapskim jezikom i ona se naziva arabistika. Arapski jezik jedan je od najstarijih jezika, a prvi tekstovi napisani ovim jezikom tačnije staro-severno arapskim jezikom beleže se još od davnog VIII veka pre nove ere. Arapski jezik postoji od predislamskog vremena, ali je…
ABC prevodi - istorija i poreklo portugalskog jezika Portugalski jezik postao je od vulgarnog latinskog jezika, kao što su od njega nastali i svi drugi romanski jezici koji su se vremenom menjali, razvijali i na kraju dobili određeni književi i standardizovan oblik. Portugalski jezik ima preko 200 miliona govornika i predstavlja 4.jezik na svetu prema ovom parametru. Kako se širio uticaj Portugalskog carstva i povećavao broj kolonija tokom XV i…
Sudski tumač za turski jezik Sudski prevodilac za turski jezik je visoko kvalifikovana za sudsko tumačenje I prevođenje sa srpskog na turski jezik i obrnuto ili sa bilo kog drugog jezika na turski. Ovo zvanje je poznato kao sudski tumač, a njihov posao može da obavlja isključivo lice koje je dobilo ovlašćenje državnog organa zaduženog za dodelu ovog zvanja. U Republici Srbiji, nakon niza usmenih i pismenih kontrola stručnosti, jedan…
Sudski tumač za arapski jezik   Sve veća zainteresovanost stranih investitora za poslovna ulaganja u našu zemlju rezultira i većom potražnjom ljudi koji govore određenim jezikom, a time i prevodilaca koji će prevoditi dokumente ili različite događaje. U poslednje vreme je u našoj zemlji bilo dosta arapskih investitora koji su se poslovno interesovali za određene firme, pa je porasla potreba za prevodiocima sa arapskog jezika kao i za sudskim tumačima…
Strana 6 od 9

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).