Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Prevodilac za arapski jezik

Vi ste ovde: PočetnaPrevodiociPrevodilac za arapski jezik

Prevodioci za arapski jezik

prevodilac-za-arapski-jezik

Arapski jezik je makrojezik, pripada afroazijskom centralno semitskom jeziku, sa preko 220 miliona izvornih govornika širom sveta i brojnim varijetetima jezika. Sve ove varijetete povezuje islamska vera I Kuran, od kojeg potiče savremeni pisani jezik. Države u kojima se je arapski službeni i govorni jezik su sledeće: Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija, Katar, Alžir, Zapadna Sahara, Izrael, Somalija, Bahrein, Sudan, Jordan, Komori, Sirija, Kuvajt, Čad, Tunis, Liban, Džibuti, Libija, Egipat, Jemen, Mauritanija, Eritreja, Maroko, Irak, Oman, Iran, Palestina. Takođe, koristi se kao službeni jezik u Organizaciji islamske konferencije, Arapskoj ligi, Afričkoj Uniji i Ujedinjenim nacijama. Malteški jezik je jedini koji potiče od arapskog, a izdvojio se kao samostalni standardni jezik kojim se govori u Malti.

Arapski jezik je poznat još od VI veka, a standardni klasični arapski se nije mnogo promenio od prvobitnog staro-arapskog jezika, od kojeg je nastao. Međutim, postoje brojni dijalekti, koji se ponekad toliko razlikuju da je njihovim govornicima nemoguće da se razumeju. Neki od dijalekata arapskog jezika su: moderni standardni arapski, tunižanski arapski, sirijski arapski, kuvajtski arapski, marokanski arapski, egipatski arapski, irački arapski, libanski arapski, alžirski arapski, palestinski arapski...

Arabistika je nauka koja se bavi proučavanjem arapskog jezika i arapskog pisma, koje sadrži 28 slova odnosno harfova u kojima nema razlike između velikih i malih, pisanih i štampanih slova, ali imaju različite oblike ako se slovo nađe na početku, sredini ili kraju reči. U upotrebi je još i sirijski alfabet i bengalsko pismo, a u Egiptu postoji Akademija arapskog jezika koja reguliše ovaj jezik.

U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za arapski jezik, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.

Naši prevodioci za arapski jezik Vam stoje na usluzi kada je potreban:

- prevod sa arapskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na arapski jezik
- prevod sa arapskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na arapski jezik

zatim:

- prevod sudskog prevodioca za arapski jezik
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na arapskom jeziku
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za arapski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).