Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Prevodilac za češki jezik

Vi ste ovde: PočetnaPrevodiociPrevodilac za češki jezik

Prevodioci za češki jezik

prevodilac-za-ceski-jezik

Češki jezik je indoevropski slovenski jezik, kojim govori oko 12 miliona stanovnika, uglavnom Evrope. Češki se, osim u Češkoj gde je zvanični službeni jezik, govori i u Slovačkoj, Hrvatskoj, Srbiji i Austriji, gde je priznat kao jezik manjina, a postoji i velika dijaspora Čeha u Americi, Kanadi i Brazilu.

Češki je jedan od najstarijih književnih jezika u Evropi. Najsličniji mu je slovački jezik, sa kojim je ranije činio I zajednički čehoslovački jezik. Piše se latinicom, a regulisan je od strane Instituta za češki jezik. Ulaskom Češke u Evropsku Uniju, češki jezik postaje jedan od njenih službenih jezika.

U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za češki jezik, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.

Naši prevodioci za češki jezik Vam stoje na usluzi kada je potreban:

- prevod sa češkog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na češki jezik
- prevod sa češkog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na češki jezik

zatim:

- prevod sudskog prevodioca za češki jezik
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na češkom jeziku
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za češki jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).