Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Prevodilac za grčki jezik

Vi ste ovde: PočetnaPrevodiociPrevodilac za grčki jezik

Prevodioci za grčki jezik

prevodilac-za-grcki-jezik

 
Grčki jezik pripada helenskoj grupi indoevropskih jezika, čiji se nastanak pominje još u XIV veku pre nove ere u kritskim zapisima. Međutim, antički grčki jezik je počeo da se razvija u VIII veku nove ere. Tada još je stvoren grčki alfabet, sastavljen od 24 slova. Kao zvaničan jezik, 1976.godine prihvaćen je jezik poznat kao dimotiki. 
 
Vekovima - grčki jezik je bio “lingua franca” u Rimskom carstvu, a danas grčkim jezikom govori oko 15 miliona stanovnika uglavnom Grčke i Kipra, u kojima je ovaj jezik zvaničan. Takođe, grčki jezik je službeni jezik Evropske Unije, priznat je kao jezik manjina u Albaniji, Italiji, Rumuniji, Jermeniji I Ukrajini, a govori se i u Turskoj i u zemljama bivše Jugoslavije, pogotovo u Makedoniji.
 
Grčki jezik u današnjem obliku je jedan od najbogatijih jezika, sa fondom od preko 600 miliona reči, a mnoge reči se iz grčkog jezika upotrebljavaju i u drugim jezicima, u izvornom obliku ili su nastale iz korena grčkih reči. 
 
U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za grčki jezik, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.
 
Naši prevodioci za grčki jezik Vam stoje na usluzi kada je potreban:
 
- prevod sa grčkog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na grčki jezik
- prevod sa grčkog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na grčki jezik
 
zatim:
 
- prevod sudskog prevodioca za grčki jezik
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na grčkom jeziku
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za grčki jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
 

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).