Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Prevodilac za holandski jezik

Vi ste ovde: PočetnaPrevodiociPrevodilac za holandski jezik

Prevodioci za holandski jezik

prevodilac-za-holandski-jezik

 
Holandski jezik je indoevropski germanski jezik, koji spada u podgrupu donjofranačkih jezika. Holandski jezik se zasniva na donjonemačkom književnom jeziku iz XVII veka od čega su uglavnom sačuvane staronemačke reči, a kasnije veliki uticaj na razvoj jezika je imao francuski i engleski jezik. Ima ukupno oko 27 miliona govornika u svetu. Službeni je jezik u Holandiji, Belgiji, Surinamu, Arubau, Kurasaou, Sv. Martinu, zatim u Evropskoj Uniji, Uniji južnoameričkih nacija i zemljama Beneluksa. Takođe, govori se i u Francuskoj, Južnoafričkoj Republici, Nemačkoj, Indoneziji...
 
U Belgiji, holandski jezik se naziva i flamanski, zbog naziva provincije u kojoj je ovaj jezik zastupljen. Holandski jezik ima 25 podgrupa narečja, koji se svrstavaju u nekoliko osnovnih grupa dijalekata, u zavisnosti od područja govorenja. To su: jugozapadna, severozapadna, severoistočna, središnjoseverna, središnjojužna, jugoistočna i Surinam grupa. Pismo kojim se koriste govornici ovog jezika je holandska varijanta latinice, a sve što se tiče jezika reguliše Holandska jezička unija u Holandiji. 
 
U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za holandski jezik, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.
 
Naši prevodioci za holandski jezik Vam stoje na usluzi kada je potreban:
 
- prevod sa holandskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na holandski jezik
- prevod sa holandskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na holandski jezik
 
zatim:
 
- prevod sudskog prevodioca za holandski jezik
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na holandskom jeziku
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za holandski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
 

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).