Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Prevodilac za japanski jezik

Vi ste ovde: PočetnaPrevodiociPrevodioci za ostale jezikePrevodilac za japanski jezik

Prevodioci za japanski jezik

prevodilac-za-japanski-jezik

 
Japanski jezik je poseban samostalan jezik iz japanske jezičke porodice, kojim govori oko 130 miliona stanovnika Japana, Havaja, Brazila, Palaua, delova Kine i Koreje, dok je službeni jezik samo u Japanu i državi Palau. 
 
Japanci pišu japanskim pismom koje su u V veku preuzeli od Kineza, ali su uspostavili poseban sistem čitanja znakova kandži, iz čega su nastala 2 fonetska pisma - hiraganu i katakanu. Svako od ovih pisama koristi se u različite svrhe - npr. kandži se koristi za pisanje imenica  i korena glagola, dok se katakanom pišu strane reči, onomatopeja i naglašene reči. Postoji i romadži pismo, koje se upotrebljava za skraćenice. Takođe, Japanci imaju dva sistema pisanja - okomito, koji je tradicionalan način uspravnog pisanja od gore ka dole i s’desna na levo, i drugo vodoravno pisanje s’leva na desno.
 
Karakteristika japanskog jezika je da se govor razlikuje prema stepenu prisnosti. Tako je izvršena podela na obični, jednostavni pristojni i napredni pristojni oblik, u zavisnosti od toga da li se obraćate nadređenima, prijateljima, porodici ili nepoznatim osobama. To je razlog težeg učenja japanskog jezika za one ljude koji ne poznaju japansku kulturu. Japanski jezik je kontrolisan od strane japanske vlade. 
 
U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za japanski jezik, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.
 
Naši prevodioci za japanski jezik Vam stoje na usluzi kada je potreban:
 
- prevod sa japanskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na japanski jezik
- prevod sa japanskig na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na japanski jezik
 
zatim:
 
- prevod sudskog prevodioca za japanski jezik
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na japanskom jeziku
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za japanski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
 

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).