Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Prevodilac za kineski jezik

Vi ste ovde: PočetnaPrevodiociPrevodioci za ostale jezikePrevodilac za kineski jezik

Prevodioci za kineski jezik

prevodilac-za-kineski-jezik

Kineski jezik pripada sino-tibetanskoj porodici jezika, koji potiče od proto-sino-tibetanskog jezika. Ima preko milijardu stanovnika koji govore kineskim jezikom, što ga čini prvim jezikom na svetu prema broju govornika. Zvanični je jezik Narodne Republike Kine, Republike Kine, Tajvana, Hong Konga, Macaua i Singapura, jedan je od službenih jezika Ujedinjenih nacija, a priznat je kao manjinski jezik u Maleziji, Filipinima i SAD-u. Govori se još i u Indoneziji, Kanadi, Vijetnamu, Australiji i drugim kineskim zajednicama širom planete. Standardni kineski jezik ima formu mandarinskog jezika, zasnovanog na pekinškom dijalektu.

Pisani kineski jezik se nije mnogo menjao od svog postanka. Zasnovan je na štampanom kaligrafskom stilu I zato ga razumeju i koriste svi govornici. Međutim, govorni jezik je pretrpeo brojne izmene kroz svoj razvoj, odnosno u različitim područjima pisani simboli se različito izgovaraju. Takođe, mnogo je sistema prevođenja kineskog jezika, od kojih je većina zasnovana na latinici. U Kini i Singapuru se koristi pin-jin sistem transskribovanja, dok je u Rusiji u upotrebi ćirilični Paladijev sistem. Ima sedam osnovnih dijalekata - mandarinski, hua, vu sa šangajskim, kantonski, min sa tajvanskim, sjang, haka i gan, a kasnije su se izdvojili još i đin, hui i ping dijalekti. Interesantno je za govornike kineskog jezika da znaju standardni kineski jezik, svoj lokalni i lokalni meta-dijalekat. U NR Kini reguliše se od strane Komiteta za rad na književnom i govornom jeziku, u Republici Kini - Nacionalni odbor jezika, a u Singapuru - Savet za promovisanje mandarinskog kineskog jezika.

U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za kineski jezik, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.

Naši prevodioci za kineski jezik Vam stoje na usluzi kada je potreban:

- prevod sa kineskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na kineski jezik
- prevod sa kineskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na kineski jezik

zatim:

- prevod sudskog prevodioca za kineski jezik
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na kineskog jeziku
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za kineski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).