Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Prevodilac za mađarski jezik

Vi ste ovde: PočetnaPrevodiociPrevodioci za ostale jezikePrevodilac za mađarski jezik

Prevodioci za mađarski jezik

prevodilac-za-madjarski-jezik

Mađarski jezik je deo porodice uralskih jezika, a spada u podgrupu ugro-finskih ugarskih jezika. Osim u Mađarskoj, priznat je kao službeni jezik manjinskih grupa u Srbiji ( AP Vojvodini ), Rumuniji, Sloveniji, Slovačkoj , Austriji I delovima Ukrajine. Mađarski jezik predstavlja takođe i jedan od službenih jezika Evropske Unije. Ima oko 15 miliona govornika, a u govornoj upotrebi je još I u delovima Hrvatske, Izraela I Sjedinjenih Američkih Država.

Mađarski jezik je u poređenju sa indoevropskim jezicima specifičan po velikom broju padeža, iako se u mađarskom jeziku oblici imenica ne smatraju padežima. Međutim, ima dosta sličnih reči sa srpskim I hrvatskim jezikom, a takođe postoji I deo reči u mađarskom rečniku koje su preuzete iz turskog i nemačkog jezika. Mađarski jezik se piše latiničnim mađarskim alfabetom, a regulisan je od strane Istraživačkog instituta za lingvistiku Mađarske akademije nauka.

U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za mađarski jezik, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.

Naši prevodioci za mađarski jezik Vam stoje na usluzi kada je potreban:

- prevod sa mađarskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na mađarski jezik
- prevod sa mađarskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na mađarski jezik

zatim:

- prevod sudskog prevodioca za mađarski jezik
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na mađarskom jeziku
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za mađarski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).