Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Prevodilac za nemački jezik

Vi ste ovde: PočetnaPrevodiociPrevodilac za nemački jezik

Prevodioci za nemački jezik

Nemački jezik je zvanični jezik u državama: Nemačka,Austrija, Švajcarska, Južni Tirol (Italija), Lihtenštajn, Luxemburg, Belgija

Nemački jezik je, takodje, zvanični i radni jezik Evropske unije.

Kao jezik nacionalnih manjina, priznat je u državama: Republika Češka, Danska, Madjarska, Kazahstan, Italija, Namibija, Poljska, Rumunija, Rusija, Slovačka, Brazil, Vatikan.

Nemački je kao govorni jezik prisutan i na području Južne Amerike.

U svom timu imamo stalno zaposlene prevodioce za nemački jezik, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.

Naši prevodioci za nemački jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:

- prevod sa nemačkog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na nemački jezik
- prevod sa nemačkog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na nemački jezik

zatim:

- overeni prevod sudskog prevodioca za nemački jezik
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na nemačkom jeziku
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za nemački jezik, kao i za sve ostale oblike usmenog prevođenja.

 

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).