Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Prevodilac za poljski jezik

Vi ste ovde: PočetnaPrevodiociPrevodioci za ostale jezikePrevodilac za poljski jezik

Prevodioci za poljski jezik

prevodilac-za-poljski-jezik

Poljski jezik pripada indoevropskoj porodici baltoslovenskih jezika, a nastao je od praindoevropskog jezika. Službeni jezik je u Poljskoj i Evropskoj Uniji, a kao priznat manjinski jezik u upotrebi je u Slovačkoj, Češkoj, Rumuniji i Ukrajini. Govori se takođe i u Nemačkoj, Belorusiji, Litvaniji, Americi i drugim zemljama, a zajedno ima oko 50 miliona ljudi kojima je poljski maternji jezik. U pisanju se koristi latinica.

Današnji poljski jezik ima četiri osnovna dijalekta - velikopoljski, malopoljski, slonski I mazoviecki dijalekat. Na razvoj jezika uticali su brojni drugi jezici, a trenutno najveći uticaj na poljski, kao I na sve druge, ima engleski jezik. Poljaci su velikodušno prihvatili ovakve uticaje, ali sve reguliše Savet poljskog jezika.

U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za poljski jezik, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.

Naši prevodioci za poljski jezik Vam stoje na usluzi kada je potreban:

- prevod sa poljskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na poljski jezik
- prevod sa poljskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na poljski jezik

zatim:

- prevod sudskog prevodioca za poljski jezik
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na poljskom jeziku
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za poljski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).