Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Prevodilac za portugalski jezik

Vi ste ovde: PočetnaPrevodiociPrevodioci za ostale jezikePrevodilac za portugalski jezik

Prevodioci za portugalski jezik

prevodilac-za-portugalski-jezik

 
Portugalski jezik pripada indoevropskoj italskoj porodici jezika, a podgrupi galo-romanskih jezika. Osim što je službeni jezik Portugalije, Angole, Brazila, Zelenortskih ostrva, Istočnog Timora, Makaua, Gvineje Bisaoa, Mozambika, Svetog Tome I Principa, govori se I u Namibiji, Andori, Luksemburgu, Švajcarskoj, Indiji, Južnoafričkoj Republici... Takođe, jedan je od službenih jezika Evropske Unije, organizacije američkih država, Unasur-a i Latinske unije. Ima preko 200 miliona govornika čiji je ovo maternji jezik, te se svrstava u jedne od najbrojnijih jezika sveta. To je iz razloga što je Portugalija bila jedna od najvećih kolonijalnih sila XV I XVI veka. 
 
Iako sličan sa španskim, između ova dva jezika postoje značajne razlike u izgovoru. Portugalski ima dve osnovne varijante - brazilski portugalski i evropski ili luzitanski portugalski. Pismo kojim se služe govornici portugalskog je portugalski latinični alfabet, a za razvoj I regulisanje jezika zadužen je Međunarodni institut za portugalski jezik. 
 
U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za portugalski jezik, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.
 
Naši prevodioci za portugalski jezik Vam stoje na usluzi kada je potreban:
 
- prevod sa portugalskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na portugalski jezik
- prevod sa portugalskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na portugalski jezik
 
zatim:
 
- prevod sudskog prevodioca za portugalski jezik
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na portugalskom jeziku
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za portugalski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
 

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).