Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Prevodilac za rumunski jezik

Vi ste ovde: PočetnaPrevodiociPrevodioci za ostale jezikePrevodilac za rumunski jezik

Prevodioci za rumunski jezik

prevodilac-za-rumunski-jezik

Rumunski jezik spada u indoevropsku grupu italskih romanskih jezika, a podgrupa istočnoromanskih jezika. Procenjuje se da ima oko 30 miliona govornika, od kojih je većini rumunski maternji jezik. Službeni je jezik Rumunije od 1991.godine, zatim Moldavije ( gde se naziva moldavski jezik ), Srbiji ( AP Vojvodini ) i delom u Ukrajini, kao jezik manjina. Takođe, jedan je od službenih jezika u Evropskoj Uniji. Piše se latiničnim rumunskim alfabetom, a govori se još I u Bugarskoj, Rusiji, Izraelu, Mađarskoj, Nemačkoj, Kanadi, Americi, Australiji I Novom Zelandu.

Nastao od latinskog jezika, najveću sličnost sa jezicima iz iste grupe rumunski ima sa italijanskiom jeziikom, iako nedovoljno da bi se njihovi govornici dobro razumeli. Takođe, postoje leksičke sličnosti I sa francuskim, portugalskim, španskim I ostalim jezicima iz iste grupe. Rumunski jezik je 1993.godine pretrpeo pravopisne reforme, čime je vraćena veća sličnost sa latinskim jezikom, a sve se reguliše od strane Rumunske Akademije.
U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za rumunski jezik, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.

Naši prevodioci za rumunski jezik Vam stoje na usluzi kada je potreban:

- prevod sa rumunskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na rumunski jezik
- prevod sa rumunskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na rumunski jezik

zatim:

- prevod sudskog prevodioca za rumunski jezik
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na rumunskom jeziku
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za rumunski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).