Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Prevodilac za slovački jezik

Vi ste ovde: PočetnaPrevodiociPrevodioci za ostale jezikePrevodilac za slovački jezik

Prevodioci za slovački jezik

prevodilac-za-slovacki-jezik

Slovački jezik je deo indoevropskih balto-slovenih jezika. Piše se latinicom, a govori ga preko 5 miliona ljudi. Ima službeni status u Slovačkoj I Srbiji, kao I u Evropskoj Uniji. Takođe je priznat u Ukrajini kao jezik manjinskih naroda, a govori se I u Češkoj, Rumuniji I Mađarskoj.

Slovački se izdvojio iz praslovenskog jezika još u X veku kao skup posebnih dijalekata, ali je priznat kao standardni jezik tek u XIX veku, kada se Slovačka izborila za odvojenu državu I sopstveni službeni jezik. Danas u slovačkom jeziku postoje tri grupe narečja – zapadnoslovačka, srednjoslovačka I istočnoslovačka narečja. Slovački jezik reguliše Jezički institut Ljudevit Štur pri Slovačkoj akademiji nauka.

U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za slovački jezik, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.

Naši prevodioci za slovački jezik Vam stoje na usluzi kada je potreban:

- prevod sa slovačkog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na slovački jezik
- prevod sa slovačkog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na slovački jezik

zatim:

- prevod sudskog prevodioca za slovački jezik
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na slovačkom jeziku
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za slovački jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).