Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Prevodilac za španski jezik

Vi ste ovde: PočetnaPrevodiociPrevodilac za španski jezik

Prevodioci za španski jezik

prevodilac-za-spanski-jezik

Španski (español) ili kastiljanski jezik pripada grupi romanskih jezika, i četvrti je po broju govornika u svetu.

Španski je maternji jezik 352 miliona ljudi, a u svetu je više od 500 miliona korisnika ovog melodičnog jezika i time je on, posle kineskog i engleskog, treći najrasprostranjeniji jezik. Španski jezik, kao službeni, koristi se u Evropskoj Uniji, UN-u i brojnim drugim međunarodnim organizacijama. Prema globalnoj statistici, španski je treći najčešće korišćen jezik na internetu.

Osim Španije, govori se i u Hispanoamerici u preko 20 država. Prema poslednjim istraživanjima ovaj jezik ima najveću stopu rasta broja govornika i smatra se da će u dogledno vreme prestići i engleski jezik.

U osnovi, kastiljanski i španski su sinonimi. Sinonim kastiljanski se veže za regiju u kojoj je nastao jezik, tj. Kastilju i stariji je od sinonima španski.

Posle latinskog arapski jezik je imao najveći uticaj na razvoj španskog jezika. Procenjuje se da u modernom španskom oko 4 000 reči potiče iz arapskog jezika koji su u Španiju doneli Mavari sa severa Afrike.

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).