Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Prevodilac za švedski jezik

Vi ste ovde: PočetnaPrevodiociPrevodilac za švedski jezik

Prevodioci za švedski jezik

prevodilac-za-svedski-jezik

Švedski jezik nastao je od staronordijskog jezika, a pripada grupi germanskih indoevropskih jezika. Ranije se ovaj jezik nazivao i runskim švedskim, zbog runskog pisma, ali danas je u upotrebi švedski latinični alphabet. Iako je jezik poznat još iz VIII veka, do standardizacije je došlo tek u XX veku. Oko 10 miliona ljudi govori švedskim jezikom, a zvaničan je jezik Švedske, Finske I Evropske Unije. Takođe je službeni jezik Nordijskog saveta.

U XVI veku se iz švedskog izdvajaju određeni poddijalekti koji razlikuju govor Šveđana i Finaca, a u južnom delu Švedske preovlađuje uticaj danskog jezika. Celokupni standard pisanog i govornog švedskog jezika regulisan je od strane Švedskog jezičkog saveta u Švedskoj, a u Finskoj je za to zadužena kancelarija za švedski jezik pri istraživačkom institutu za jezike Finske.

U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za švedski jezik, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.

Naši prevodioci za švedski jezik Vam stoje na usluzi kada je potreban:

- prevod sa švedskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na švedski jezik
- prevod sa švedskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na švedski jezik

zatim:

- prevod sudskog prevodioca za švedski jezik
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na švedskom jeziku
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za švedski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).