Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Prevodilac za turski jezik

Vi ste ovde: PočetnaPrevodiociPrevodilac za turski jezik

Prevodioci za turski jezik

 
prevodilac-za-turski
 
Turski jezik spada u podgrupu ouških jezika altajske indoevropske porodice, a ima oko 75 miliona ljudi čiji je on materinski jezik. Kao službeni jezik, koristi se u Turskoj, Severnom Kipru I Bugarskoj, a u upotrebi je I u Srbiji, Iraku, Iranu, Izraelu, Siriji, Rumuniji, Makedoniji, Kazahstanu, Grčkoj, Uzbekistanu, Rusiji i Nemačkoj, kao I u mnogim drugim zemljama Evropske Unije. 
 
Turski jezik se do 1928.godine pisao izmenjenim arapskim pismom, ali reformom jezika uvedeno je tursko latinično pismo sa 29 slova. Postoje brojni dijalekti turskog jezika, među kojima glavni rumelski, jedrenski, karamanlijski, gojnučki, dunavski, eskišehirski… 1932.godine osnovana je “Udruženje za ispitivanje turskog jezika” ili danas “Društvo za turski jezik” koje predstavlja regulatorno telo, a kontroliše ga premijer države. 
 
U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za turski jezik, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.
 
Naši prevodioci za turski jezik Vam stoje na usluzi kada je potreban:
 
- prevod sa turskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na turski jezik
- prevod sa turskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na turski jezik
 
zatim:
 
- prevod sudskog prevodioca za turski jezik
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na turskom jeziku
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za turski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
 

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).