Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Prevodioci za ostale jezike

Vi ste ovde: PočetnaPrevodiociPrevodioci za ostale jezike

Prevodi na ostale jezike

Naš prevodilački tim čine i honorarno angažovani prevodioci za ostale jezike i to:

 • Prevodioci za slovenački jezik
 • Prevodioci za hrvatski jezik
 • Prevodioci za makedonski jezik
 • Prevodioci za grčki jezik
 • Prevodioci za češki jezik
 • Prevodioci za slovački jezik
 • Prevodioci za mađarski jezik
 • Prevodioci za rumunski jezik
 • Prevodioci za albanski jezik
 • Prevodioci za poljski jezik
 • Prevodioci za turski jezik
 • Prevodioci za švedski jezik
 • Prevodioci za holandski jezik
 • Prevodioci za portugalski jezik
 • Prevodioci za danski jezik
 • Prevodioci za arapski jezik
 • Prevodioci za kineski jezik
 • Prevodioci za japanski jezik

U timu su, takođe, i sudski tumači za pomenute jezike, kao i prevodioci koji prevode sa jednog na drugi strani jezik .

 

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

 • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
 • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
 • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

 • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
 • koliko strana ima tekst koji se prevodi
 • u kom roku je potrebno završiti prevod
 • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).