Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Sudski tumač za arapski jezik

Vi ste ovde: PočetnaSudski tumačiSudski tumač za arapski jezik

Sudski tumač/prevodilac za arapski jezik

prevodilac-za-arapski-jezik

Arapski jezik je deo semitske grupe jezika, zajedno sa aramejskim, hebrejskim, feničanskim i ujgurskim jezikom. Njime se govori još od VI veka, kada je na Arabijskom poluostrvu preuzet islam i uspostavljena standardizacija jezika. Književni jezik se naziva savremeni standardni arapski i to je jedini zvanični oblik jezika, pored brojnih kolokvijalnih jezika što je zajednički naziv za sve dijalekte arapskog jezika, koji se nije menjao u pisanom obliku od VII veka kada je zapisan Kuran.

Arapski jezik je uticao na brojne druge jezike koji su prihvatili islam kao svoju veru, a poistovećuje se sa latinskim jezikom koji je imao najveći uticaj na jezike Evrope. Takođe, mnogi evropski jezici sadrže u svom korenu arapske reči, posebno romanski jezici. Na arapski jezik su u manjoj meri uticali drugi jezici poput etiopskog, persijskog, starogrčkog, turskog, francuskog i engleskog, a s’obzirom na veliku rasprostranjenost govornika – postoje razlike u standardnom I govornom jezičkom obliku.

U svom timu imamo honorarno zaposlene sudske tumače za arapski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za arapski jezik.

Naši sudski tumači za arapski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:
- prevod sudskog tumača za arapski jezik
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za arapski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na arapskom jeziku

zatim:

- prevod sa arapskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na arapski jezik
- prevod sa arapskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na arapski jezik

 

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).