Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Sudski tumač za bugarski jezik

Vi ste ovde: PočetnaSudski tumačiSudski tumači za ostale jezikeSudski tumač za bugarski jezik

Sudski tumač za bugarski jezik

istorija-bugarskog-jezika

Bugarski jezik je deo južnoslovenske grupe, a najsrodniji je sa makedonskim jezikom, sa kojim deli i jednu jezičku posebnost – ova dva jezika jedini su slovenski jezici koji imaju članove uz imenice. U govornom obliku, bugarski jezik je sačuvao veliki broj staroslovenskih reči, a razvijao se kroz tri etape – stari, srednji i moderni bugarski jezik. Moderni bugarski jezik baziran je na istočnom i zapadnom dijalektu, potiče iz XV veka, ali je tek u XIX veku dobio sadašnji oblik.

Bugarski jezik i država jedni su od najstarijih evropskih tekovina. Savremeni jezik je pretrpeo određene izmene usled uticaja zapadnih, a posebno engleskog jezika, a na razvoj jezika je ranije uticao latinski, grčki I turski jezik usled različitih osvajačkih podviga I napada. Tek kada se razvio sadašnji oblik bugarskog jezika, započet je I razvoj literature. Poslednja reforma jezika zabeležena je 1945.godine. Bugarska je 2007.godine pristupila Evropskoj Uniji, te ovaj jezik postaje jedan od njenih zvaničnih jezika.

U svom timu imamo honorarno zaposlene sudske tumače za bugarski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za bugarski jezik.

Naši sudski prevodioci za bugarski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:
- prevod sudskog prevodioca za bugarski jezik
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za bugarski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na bugarskom jeziku

zatim:

- prevod sa bugarskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na bugarski jezik
- prevod sa bugarskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na bugarski jezik

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).