Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Sudski tumač za engleski jezik

Vi ste ovde: PočetnaSudski tumačiSudski tumač za engleski jezik

Sudski tumač/prevodilac za engleski jezik

englishwordlelanding

Engleski jezik spada u grupu indoevropskih zapadnogermanskih jezika, podgrupa anglofrizijski. Zvaničan je jezik u 53 države, Ujedinjenim nacijama, Evropskoj Uniji, Zemljama Komonvelta, Saveta Evrope, NATO-u, Organizaciji islamske konferencije I Organizaciji američkih država. Engleskim jezikom kao maternjim govori oko 340 miliona stanovnika, a kao drugi jezik govori ga oko 600 miliona ljudi širom sveta, što engleski jezik pozicionira na 4.mesto prema broju izvornih govornika, a na 1.ili 2. mesto prema ukupnom broju govornika.

Istorijski gledano, engleski jezik je od postanka do danas pretrpeo uticaje različitih jezika, a I sam je uticao na druge strane jezike. U razvoju se razlikuje staroengleski, srednjoengleski i savremeni rani i kasni period engleskog jezika. Zbog velike rasprostranjenosti govornika, engleski jezik se smatra i globalnim jezikom. Postoje različite varijante i narečja engleskog jezika, od kojih ni jedan ne predstavlja jedini standardni jezik. Neke od pod-varijanata engleskog je kokni u britanskom engleskom, afro-američki engleski, njufaundlednski kanadski engleski, škotski dijalekat i mnogi drugi, što zavisi od mesta u kojem govornik engleskog živi I koji mu je maternji jezik.

U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za engleski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za engleski jezik.

Naši sudski tumači za engleski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:
- prevod sudskog tumača za engleski jezik
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za engleski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na engleskom jeziku

zatim:

- prevod sa engleskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na engleski jezik
- prevod sa engleskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na engleski jezik

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).