Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Sudski tumač za francuski jezik

Vi ste ovde: PočetnaSudski tumačiSudski tumač za francuski jezik

Sudski tumač/prevodilac za francuski jezik

francais

Francuski jezik spada u grupu indoevropskih italskih romanskih jezika, podgrupu galo-romanskih jezika. Službeni je jezik u preko 30 zemalja, kao i Ujedinjenih nacija, Evropske Unije i Međunarodnog olimpijskog komiteta. Sa oko 110 miliona, zauzima 9.mesto prema broju govornika kojima je francuski jezik maternji. Osim toga, ima preko 220 miliona govornika na svetu, što ga stavlja na 4.mesto. Francuski jezik reguliše Francuska akademija. Najsličniji je italijanskom jeziku, a takođe se procenjuje da u francuskom ima oko 13% reči iz drugih stranih jezika.

Zarad unapređenja i promovisanja francuskog jezika, 1984.godine obrazovan je Visoki savet Frankofonije. U francuskom jeziku postoje brojni lokalni dijalekti, koji imaju naziv patoa, a raspoređeni su u tri osnovne dijalekatske grupe - severni, južni i franko-provansalski dijalekat. Takođe, postoje i brojni regioni u drugim zemljama širom planete u kojima se govori neki od varijeteta francuskog jezika. Na primer, u Evropi se govori belgijski francuski, džerzi francuski, švajcarski francuski; u Africi je u upotrebi afrički i magreb francuski; u Americi se koristi kajunski, kvebečki i akadijanski francuski; u Aziji je prisutan levantinski francuski, zatim kambodžanski, vijetnamski, lao francuski…

U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za francuski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za francuski jezik.

Naši sudski tumači za francuski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:
- prevod sudskog tumača za francuski jezik
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za francuski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na francuskom jeziku

zatim:

- prevod sa francuskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na francuski jezik
- prevod sa francuskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na francuski jezik

 

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).