Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Sudski tumač za japanski jezik

Vi ste ovde: PočetnaSudski tumačiSudski tumači za ostale jezikeSudski tumač za japanski jezik

Sudski tumač/prevodilac za japanski jezik

prevodilac-za-japanski-jezik

Japanski jezik se naziva nihongo, nastao od reči ni ( dan, sunce ), hon ( izvor, knjiga ) i go ( jezik, govor ) što u prevodu znači jezik Japana. S’ obzirom na izolovanost japanskog ostrva, jezik je dugo bio izolovan od bilo kakvog spoljašnjeg uticaja i zbog toga nije povezan ni sa jednim drugim jezikom, a sa rjukju jezicima spada u japansku porodicu.
Nastanak japanskog se povezuje sa izumrlim jezicima koji su se govorili na korejskom poluostrvu i Mandžuriji. Na početku se japanski jezik nazivao jamatokotoba i imao je mali broj glasova ali više glasovnih kombinacija nego današnji jezik. Kasnije je na njega uticao kineski jezik, što za posledicu ima to da današnji japanski jezik sadrži više od polovine reči porekom iz kineskog, a tek 35% reči je izvornog porekla.

U svom timu imamo honorarno zaposlene sudske tumače za japanski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za japanski jezik.

Naši sudski tumači za japanski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:
- prevod sudskog tumača za japanski jezik
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za japanski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na japanskom jeziku

zatim:

- prevod sa japanskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na japanski jezik
- prevod sa japanskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na japanski jezik

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).