Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Sudski tumač za kineski jezik

Vi ste ovde: PočetnaSudski tumačiSudski tumači za ostale jezikeSudski tumač za kineski jezik

Sudski tumač/prevodilac za kineski jezik

prevodilac-za-kineski-jezik

Kineski jezik ima korene još od pre 6.000 godina i s’toga on predstavlja najstariji živi jezik, a Kinezi su takođe kao nacija najstariji na svetu, pa kineski jezik ima i najviše govornika. Međutim, ne zna se tačno kako i kada su nastali njihov jezik i pismo, a o tome postoje različite legende. Smatra se da je car Ćin Šihuang uveo standardizaciju jezika I pisma, koje se od svog nastanka nije mnogo menjalo, ali se promenila metoda i stil pisanja.

Od početnog pisanja na kostima do današnjeg pisanja crnim tušem i kistom po papiru, kineski jezik je imao nekoliko etapa razvoja, kroz koje se povećavao broj karaktera. Iako postoji oko 80.000 znakova, znanje oko 3.000 karaktera dovoljno je da bi se kineski jezik razumeo. Govorni kineski jezik je pretrpeo veći uticaj i u različitim područjima govori se različitim lokalnim dijalektima. 1955.godine se desila reforma jezika kojom je pojednostavljeno kinesko pismo i kroz uveđenje obaveznog osnovnog obrazovanja proširila se upotreba I znanje mandarinskog kineskog jezika.

U svom timu imamo honorarno zaposlene sudske tumače za kineski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za kineski jezik.

Naši sudski tumači za kineski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:
- prevod sudskog tumača za kineski jezik
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za kineski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na kineskom jeziku

zatim:

- prevod sa kineskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na kineski jezik
- prevod sa kineskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na kineski jezik

 

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).