Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Sudski tumač za mađarski jezik

Vi ste ovde: PočetnaSudski tumačiSudski tumači za ostale jezikeSudski tumač za mađarski jezik

Sudski tumač/prevodilac za mađarski jezik

prevodilac-za-madjarski-jezik

Mađarski jezik se gleda kroz dva razdoblja - ugro-mađarski i pramađarski period. Još oko 1000.godine Mađari su preuzeli hrišćanstvo i stvorili državu, koja je od svog nastanka pretrpela različite uticaje i reforme. Jedan od događaja koji je imao uticaj na jezik jeste doba nakon Mohačke bitke. Plemstvo se podelilo na one koji su se okrenuli Osmanlijama, a drugi deo se priklonio Habzburgovcima. Takođe je i teritorija mađarske bila podeljena na tri dela.

Nakon što su latinski i nemački dugo bili službeni jezici ovog naroda, od 1820.godine uveden je i mađarski kao službeni jezik. Usled stvaranja Austro-Ugarskog carstva i pada Mađarske pod njihovu vlast, stvorili su se uslovi za širenje naroda i jezika. Mađarski je jedan od najkomplikovanijih jezika za učenje, jer je gramatika vrlo složena, a jedna imenica može da ima i preko 200 oblika.

U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za mađarski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za mađarski jezik.

Naši sudski tumači za mađarski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:
- prevod sudskog tumača za mađarski jezik
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za mađarski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na mađarskom jeziku

zatim:

- prevod sa mađarskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na mađarski jezik
- prevod sa mađarskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na mađarski jezik

 

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).