Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Sudski tumač za makedonski jezik

Vi ste ovde: PočetnaSudski tumačiSudski tumači za ostale jezikeSudski tumač za makedonski jezik

Sudski tumač/prevodilac za makedonski jezik

prevodilac-za-makedonski-jezik

Makedonski jezik je jedan od južno-slovenskih jezika koji se najkasnije razvio iz staroslovenskog jezika. Iako je makedonski jezik službeni jezik Makedonije još od 1945.godine, Makedonija kao država se izborila za svoju nezavisnost tek 1991.godine kada je makedonski postao i zvanični službeni jezik ove države. Standardni makedonski zasnovan je na temelju centralno - zapadnih dijalekata.

Prva makedonska zajednica osnovana je još 581.godine, međutim ubrzo su pali pod vizantijsku vlast. U IX veku, Makedonija je bila pod bugarskom vlašću, a tada je narod primio hrišćansku religiju. Makedonija je kasnije imala uticaj na stvaranje i širenje pismenosti među Slovenima, a lokalni makedonski dijalekat Soluna bio je temelj staroslovenskog jezika. Makedonsko ćirilično pismo stvorili su Klement i Naum, učenici Ćirila i Metodija, došavši u Ohrid. Oni su osnovali i Sveslavensko sveučilište, kasnije temelj pravoslavlja. Kada je stvorena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, teritorija današnje Makedonije je bila u sklopu ove zajednice, a makedonski se smatrao južnim dijalektom srpskog jezika. Bugarska i danas ne priznaje makedonski kao poseban jezik, već ga smatra drugom varijantom svog jezika.

U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za makedonski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za makedonski jezik.

Naši sudski tumači za makedonski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:
- prevod sudskog tumača za makedonski jezik
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za makedonski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na makedonskom jeziku

zatim:

- prevod sa makedonskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na makedonski jezik
- prevod sa makedonskogna druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na makedonski jezik

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).