Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Sudski tumač za nemački jezik

Vi ste ovde: PočetnaSudski tumačiSudski tumač za nemački jezik

Sudski tumač/prevodilac za nemački jezik

deutsch

Nemački jezik spada u indoevropsku porodicu zapadnogermanskih jezika. Ima oko 100 miliona govornika čiji je nemački jezik maternji, a sa ukupno oko 200 iliona govornika zauzima 10.mesto na listi. Nemački jezik se kao standardizovan počeo razvijati u XVI veku I na početku je kao takav postojao jedino u pisanom obliku, dok je govorni nemački imao različite varijante.

I danas u nemačkom jeziku postoje mnogi dijalekti, od kojih su neki priznati kao standardni jezici određenih regiona. Razlike između standardnih nemačkih jezika u različitim regionima ne predstavljaju razlike između dijalekata. U Nemačkoj se dijalektom nazivaju samo regionalni varijeteti, a većina govornika koristi mešavinu standardnog nemačkog i lokalnog dijalekta. Postoje niski i visoki nemački dijalekti I to nisko franački i nisko saksonski, a visoki nemački dijalekti se granaju na centralni i gornji nemački jezik. Sve u vezi sa nemačkim jezikom reguliše Savet za nemačku ortografiju.

U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za nemački jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za nemački jezik.

Naši sudski tumači za nemački jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:
- prevod sudskog tumača za nemački jezik
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za nemački jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na nemačkom jeziku

zatim:

- prevod sa nemačkog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na nemački jezik
- prevod sa nemačkog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na nemački jezik

 

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).