Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Sudski tumač za norveški jezik

Vi ste ovde: PočetnaSudski tumačiSudski tumači za ostale jezikeSudski tumač za norveški jezik

Sudski tumač za norveški jezik

norveski-jezik

Norveški jezik je deo severnogermanske grupe skandinavskih jezika, a potiče još iz prve hiljade godina nove ere kada su Germani govorili protogermanskim jezikom, iz kojeg su se kasnije podelile tri grupe – zapadno, istočno i severnogermanski jezici, kome pripada norveški jezik. Norveški se na dve podgrupe – zapadnonorveški, iz kojih su se izdvojili kao zasebni norveški, islandski i farski jezik, i istočnonorveški, od kojih nastaje švedski i danski jezik.

U istoriji razvoja, norveški jezik prošao je različite faze. Prva faza počinje dolaskom hrišćanstva u X veku, a jezik u to vreme se označava kao staronorveški. Zatim, od XIII veka poznat je srednjenorveški, da bi unijom Danske i Norveške i reformacijom jezika – danski postao pisani oblik norveškog jezika. Tek od XV veka izdvajaju se kao zasebni jezici, ali su na razvoj norveškog znatno uticali nemački i danski, a kasnije i švedski jezik. Sve se na kraju svelo na pojavu posebno književnog i novonorveškog jezika, koji su imali neuspeli pokušaj ujedinjenja u zajednički norveški jezik u XX veku.

U svom timu imamo honorarno zaposlene sudske tumače za norveški jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom I overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za norveški jezik.

Naši sudski prevodioci za norveški jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:
- prevod sudskog prevodioca za norveški jezik
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za norveški jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na norveškom jeziku

zatim:

- prevod sa norveškog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na norveški jezik
- prevod sa norveškog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na norveški jezik

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).