Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Sudski tumač za poljski jezik

Vi ste ovde: PočetnaSudski tumačiSudski tumači za ostale jezikeSudski tumač za poljski jezik

Sudski tumač/prevodilac za poljski jezik

prevodilac-za-poljski-jezik

Poljski jezik spada u podgrupu zapadnoslovenskih jezika. Nastao je uglavnom od velikopoljskog i malopoljskog dijalekta, ali su i mnogi drugi jezici uticali na njegov razvoj tokom istorije. Pod rimskom vladavinom, dominantan je postao latinski jezik, zatim od XII veka nemački je imao veliki uticaj. Početak književnog poljskog jezika vezuje se za doba italijanske renesanse. U ratovima, Poljska gubi svoju nezavisnost i teritoriju, te su na jezik uticala različita politička dešavanja, a za književnost je opala zainteresovanost. Jedan od poslednjih uticaja imala je Rusija, kada je Poljska pala pod komunistički režim.

Tek kada je Poljska vratila nezavisnost u XIX veku, literature je počela ponovo da cveta, vraća se nacionalni identitet, kultura i razvija se jezik. Ubrzo Poljska postaje članica NATO-a, a zatim 2004.godine i Evropske Unije, čime poljski jezik postaje jedan od njihovih službenih jezika.

U svom timu imamo honorarno zaposlene sudske tumače za poljski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za poljski jezik.

Naši sudski tumači za poljski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:
- prevod sudskog tumača za poljski jezik
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za poljski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na poljskom jeziku

zatim:

- prevod sa poljskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na poljski jezik
- prevod sa poljskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na poljski jezik

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).