Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Sudski tumač za portugalski jezik

Vi ste ovde: PočetnaSudski tumačiSudski tumači za ostale jezikeSudski tumač za portugalski jezik

Sudski tumač/prevodilac za portugalski jezik

prevodilac-za-portugalski-jezik

Portugalski jezik je deo porodice romanskih jezika, najtačnije podgrupa portugalskogalicijskih jezika. Postoji dve glavne varijante jezika - brazilski portugalski kojim se služi većina govornika portugalskog, i evropski ili luzitanski portugalski, kojim se govori u Portugaliji, Africi i Istočnom Timoru.

Oko 20 kreolskih jezika potiče od portugalskog, koji se svetom proširio uz pomoć kolonizacije. Prema broju maternjih govornika, portugalski je na 6.mestu svetske liste.Najsličniji jezik portugalskom je galicijski, koji je regionalni španski jezik, a postoje i delovi Španije i Portugalije u kojima se paralelno koristi I španski i športugalski jezik.

U svom timu imamo honorarno zaposlene sudske tumače za portugalski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za portugalski jezik.

Naši sudski tumači za portugalski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:
- prevod sudskog tumača za portugalski jezik
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za portugalski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na portugalskom jeziku

zatim:

- prevod sa portugalskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na portugalski jezik
- prevod sa portugalskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na portugalski jezik

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).