Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Sudski tumač za rumunski jezik

Vi ste ovde: PočetnaSudski tumačiSudski tumači za ostale jezikeSudski tumač za rumunski jezik

Sudski tumač/prevodilac za rumunski jezik

prevodilac-za-rumunski-jezik

Rumunski jezik je najuticajniji iz grupe istočnoromanskih jezika. Teritoriju Rumunije u klasilnom dobu naselili su Dačani, po čemu je jezik dobio naziv dačkorumunski, a kasnije ova teritorija pada pod rimsku vlast, te je iz tog razloga rumunski potekao od latinskog, a najveću sličnosti ima sa italijanskim jezikom.

Ranije je rumunski jezik imao nekoliko dijalekata, za koje se smatra da su se ujedinili u periodu između VII i X veka. Tada su slovenski jezici bitno uticali na rumunski, pa iako je rumunski u istoj jezičkoj podgrupi sa italijanskim, španskim, portugalskim i francuskim, veću sličnost ima sa balkanskim romanskim jezicima kao što su istrorumunski, aromunski I meglenski jezik.
U svom timu imamo honorarno zaposlene sudske tumače za rumunski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za rumunski jezik.

Naši sudski tumači za rumunski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:
- prevod sudskog tumača za rumunski jezik
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za rumunski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na rumunskom jeziku

zatim:

- prevod sa rumunskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na rumunski jezik
- prevod sa rumunskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na rumunski jezik

 

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).