Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Sudski tumač za ruski jezik

Vi ste ovde: PočetnaSudski tumačiSudski tumač za ruski jezik

Sudski tumač/prevodilac za ruski jezik

russianl

Ruski jezik spada u indoevropske balto-slovenske jezike, a sa oko 160 miliona ljudi koji govore ruskim kao maternjim jezikom - ruski jezik zauzima 7.mestu u svetu. 1999.godine ruski jezik je proglašen kao jedan od najuticajnijih jezika sveta. Smatra se da se još od vremena pre Hrista iz indoevropskih jezika izdvojio protoslovenski jezik, koji se kasnije oblikovao u praslovenski iz koga su potekle tri podgrupe slovenskih jezika - istočna, zapadna i južna podgrupa.

Savremeni ruski jezik se razvio iz istočnoslovenskih jezika između XIV I XV veka. Kasnije su nastali i određeni dijalekti - severnoruski, srednjeruski I južnoruski, međttim postoje brojna narečja koja se razlikuju čak od grada do grada. Ruski jezik se služi ćiriličnim ruskim pismom, a standardki ruski za osnovu ima moskovsko narečje. Reguliše ga Ruska akademija nauka u okviru Instituta za ruski jezik “V.V. Vinogradov”.

U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za ruski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za ruski jezik.

Naši sudski tumači za ruski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:
- prevod sudskog tumača za ruski jezik
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za ruski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na ruskom jeziku

zatim:

- prevod sa ruskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na ruski jezik
- prevod sa ruskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na ruski jezik

 

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).