Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Sudski tumač za španski jezik

Vi ste ovde: PočetnaSudski tumačiSudski tumač za španski jezik

Sudski tumač/prevodilac za španski jezik

prevodilac-za-spanski-jezik

Španski jezik je indoevropski italo-zapadni romanski jezik, koji spada u podgrupu galo-romanskih jezika. Prema broju maternjih govornika, zauzima 2.mesto sa oko 330 miliona govornika, a u svetu postoji preko 500 miliona ljudi koji govore španskim jezikom. Španski jezik je u službenoj upotrebi u 21 zemlji, a takođe i u organizacijama: Ujedinjene nacije, Evropska Unija, Afrička Unija, Latinska Unija, Organizacija američkih država, Severnoamerička zona slobodnoj trgovini, Karibska zajednica i Sistem antarktičke povelje I drugim međunarodnim organizacijama.

Standardizacija španskog jezika započeta je 1200.godine, a druga bitna godina je 1492. kada je otkrivena Amerika, izdata 1. gramatika kastiljanskog jezika kao i Vokabularijum, koji predstavlja kastiljansko-latinski rečnik u dva toma. Danas španski jezik reguliše Asocijacija akademija španskog jezika. Dijalekti se razlikuju u skladu sa područjima govorenja. Neki od njih su baskijski, asturleonski, katalonski, aragonski, kastiljanski i galicijski španski jezik.

U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za španski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za španski jezik.

Naši sudski tumači za španski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:
- prevod sudskog tumača za španski jezik
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za španski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na španskom jeziku

zatim:

- prevod sa španskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na španski jezik
- prevod sa španskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na španski jezik

 

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).